Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslava Menšíková, František Vašek, 1. září 1939 - akce Albrecht I. v Brně, In: Forum Brunense, 1993, 137-146, Brno, Muzeum města Brna, ISSN 0862-3538.