Brno-Nový Lískovec


popis

1898 - počátek výstavby domků v cípu katastru (Starého) Lískovce v trati Tišlerky

1905 - vznik názvu místní části Nový Lískovec (původně lidově nazývané Liskoveček)

1907 - otevřena místní škola (zpočátku jen jako expozitura české obecné školy v nynějším Starém Lískovci)

30. léta 20. století - ukončena (i když ne zcela souvislá) zástavba patrových řadových domků nebo dvojdomků

1960 - Nový Lískovec (jako osada) oddělen od (Starého) Lískovce

60. léta 20. století - vznik samostatného katastru Nový Lískovec

70. a 80. léta 20. století - přestavba komunikační sítě jižně od Nového Lískovec (s ní souvisel i záměr prodloužení dálničního přivaděče)

80. léta 20. století - založeno poslední brněnské panelové sídliště Kamenný vrch (jeho výstavba ukončena počátkem 90. let)

1995-1996 - proražen Pisárecký tunel

Počet obyvatel v roce 1910: 530

Počet obyvatel v roce 1991: 5 738


více informací


osobnosti


prameny, literatura

zobrazitobjekty

P. Křivka
pamětní deska: Kamínky 5/01 dekorační stěna
dekorační stěna: Oblá x Svážná 0/01 oběti druhé světové války
pomník: Rybnická 2/01 T. G. Masaryk
pomník: Rybnická 62-68/01 pamětní kříž
kříž: Rybnická-Prostřední 0/01
další objekty (1)...události

14. 4. 2013
VIII. ročník Běhu Novým Lískovcem 15. 4. 2012
VII. ročník Běhu Novým Lískovcem 17. 9. 2011
Znovuotevření rozhledny na Kamenném vrchu 17. 4. 2011
VI. ročník Běhu Novým Lískovcem 14. 8. 2010
Zahájení výstavy „80 let Masarykova okruhu“
další události (14)...Aktualizováno: 10. 05. 2019