Brno-Kníničky


popis

Původně ves patřila k hradu Veveří.

Pečetní znamení – radlice a 2 hrozny.

18. století – vzniká početná drobná, vesměs domkářská zástavba podél cesty na ......i pod vsí

před r. 1749 – nově rozměřena místní pole

1906 – zřízena vlastní škola (do té doby byla ves přiškolena a přifařena do Bystrce)

poč. 20. století – v Kníničkách se nachází mlýn s pilou, další mlýn a kamenolom

1925 – zahájeny přípravné práce na vybudování údolní přehrady nad Brnem

1931 – zahájena stavba silnice po obou stranách budoucího jezera

1935 – doložena existence 4 pískoven v okolí vsi, začíná stavba přehradní zdi

1936-1940 – ves zatopena přehradou (náhradou byla r. 1935 vybudována nová stejnojmenná ves)

1937 – obyvatelé odcházejí ze staré (zatopené vsi) a postupně se stěhují do nových domů

1953 – na Mniší hoře zřízena brněnská zoologická zahrada

1960 – Brno-Kníničky se stávají součástí Brna (Kníničská – Brněnská přehrada již r. 1957)

(Brno-Kníničky patří k pozoruhodným a vzácným příkladům jednotně založené novodobé vesnice.)

Počet obyvatel v roce 1771 – 221

Počet obyvatel v roce 1991 – 549


více informací


osobnosti

Vincenc Dundáček
rodný dům (tehdy Kyničky čp. 79) Klement Stejskal
rodný dům (tehdy Kníničky čp. 32) Kliment Vrzal
rodný dům (tehdy Kyničky čp. 87) Rudolf Adámek
bydliště Jindřich Elsner
místo úmrtí (tehdy Kníničky čp. 23)
další osobnosti (18)...
objekty

oběti první světové války
pomník: Hrázní - U Lva 0/01 záchrana přehrady
pamětní deska: Hrázní 0/01 boží muka
boží muka: Hrázní-Rekreační 0/01 křížový kámen
kříž: Hrázní-Rekreační 0/02 pamětní kříž
kříž: Ondrova 0/01
další objekty (6)...události

5. 7. 2009
Odhalení pamětní desky Josefa Ondry 9. 5. 1976
Odhalení pamětní desky Františku Šikulovi 1932
Založení DSK Kníničky


archeologické lokality

Aktualizováno: 10. 05. 2019