Brno-Komín


popis

Obecní pečeť - znamení radlice a vinařského nože (kosíře)

krátce před rokem 1323 - postaven kostel sv. Vavřince

1324 - zřízení fary (k ní připojeny i Manice, Žabovřesky a Jundrov), v období třicetileté války došlo pro nedostatek kněží ke spojení farností Brno-Komín, Bystrc a Žebětín)

kol. 1502 - postavena západní věž kostela sv. Vavřince

1674-1692 - místní mlýn proměněn na papírnu (poté dále sloužil svému původnímu určení)

období 30-leté války - zánik komínských vinic (v tu dobu zanikla i starší škola)

1720 - ves poničena rozsáhlým požárem

1836 - zřízení nového hřbitova na severovýchodní straně obce (nahradil hřbitov původní)

1857 - obnovena samostatná fara

2. pol. 18. století - počátek vzniku zahuštěné drobné domkářské zástavby při severním úpatí Hausperku a nad kostelem

1908-1909 - postavena nová velká škola (dle projektu Antonína Blažka z Králova Pole)

1909 - doložena působnost záložny

1911-1913 - kostel rozšířen výstavbou nového rozlehlého kostela, orientovaného kolmo ke starému (jeho věž i presbytář zůstaly zachovány)

1919 - Brno-Komín se stává součástí Brna

70. léta 20. století - existující ves po obvodu obestavěna panelovým sídlištěm

1997 - postaven areál vozovny trolejbusů

Počet obyvatel v roce 1771: 431

Počet obyvatel v roce 1791: 7 827


více informací


osobnosti

Josef Benda
bydliště Josef Bílek
bydliště doložené v roce 1902 (tehdy Komín čp. 86) Ondřej Čoupek
rodný dům (tehdy Komín čp. 20) Havel (Gallus) Čupera
rodný dům (tehdy Komín čp. 86) Jakub Čupera
rodný dům (tehdy Komín čp. 6)
další osobnosti (52)...


stavby

rodinný dům
Chochola 3/1178 Lávka pro pěší u brněnské ZOO
Kníničská, Obvodová Bystrcký most
Kníničská, Obvodová 1 Jundrovský most
Kníničská, Veslařská Komínská lávka
Kníničská
další stavby (8)...


prameny, literatura

zobrazitobjekty

obnovení hřbitova v Brně-Komíně
pamětní deska: Absolonova 0/01 Pocta herci Jiřímu Pechovi a dalším jeho kolegům
graffiti: Absolonova 0/02 Džbán
sochařská realizace: Běly Pažoutové 1/01 Okna
plastika: Čichnova 23/01 pamětní kříž
kříž: Hlavní 0/01
další objekty (23)...události

3. 4. 2019
Otevření workoutového hřiště pro handicapované 2. 4. 2019
Výstava fotografií Františka Kressy Zpátky čase 28. 6. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - pobočka KJM v Komíně 11. 9. 2015
Noc sokoloven v Brně 18. 12. 2014
Ukončení rekonstrukce malé vodní elektrárny v Brně-Komíně
další události (42)...Aktualizováno: 10. 05. 2019