Brno-Medlánky


popis

poč. 13. století - zeměpanská ves náleží do vlastnictví školy u kostela sv. Petra v Brně (poté ji spravuje řada dalších majitelů)

1635 - doložena obecní pečeť se znamením nože, radlice a hroznu

1654 - medlánecký statek odkázán brněnskému Ústavu šlechtičen

poč. 17. století - v obci se nachází pouze 17 osedlých domů

17. století - postaven zámek (nadále existoval místní dům a pivovar)

18. století - zámek považován za letní sídlo (barokní objekt radikálně zmodernizován na počátku 20. století)

konec 18. století - staré vinice změněny na sady

1900 - funguje místní záložna

1908 - postavena vlastní škola (do té doby byla ves přifařena a přiškolena do Řečkovic)

1911 - doložena existence výrobny lihovin (kromě ní funguje i místní cihelna)

období 1. republiky - vzniká nová část vsi

1919 - Medlánky připojeny k Brnu

20. léta 20. století - u vsi se nachází vojenská střelnice

50. - 80. léta 20. století - výstavba účelových areálů (např. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, tramvajová vozovna ad.)

70. a 80. léta 20. století - propojena zástavba Medlánek s Řečkovicemi, které se rozšířily až k hranici katastru

Počet obyvatel v roce 1771: 180

Počet obyvatel v roce 1771: 2 425


více informací


osobnosti

Pavel Ciprich
bydliště František Lukášek
bydliště doložené v roce 1910 (tehdy Medlánky čp. 74) Petr Spazier
rodný dům (tehdy Medlánky čp. 9) Rudolf Spazier
bydliště Alois Suchý
rodný dům (tehdy Medlánky čp. 74)
další osobnosti (82)...

objekty

buk lesní červenolistý
památný strom: Hudcova 0/02 R. Spazier
pamětní deska: Hudcova 2/01 stavba školy
pamětní deska: Hudcova 35/01 přístavba školy
pamětní deska: Hudcova 35/02 přístavba školy
pamětní deska: Hudcova 35/03
další objekty (9)...


stavby

Fotbalové hřiště
Hudcova Cihelna Medlánky
Kuřimská 21 Zvonice
Kytnerova, Suchého Kaple věčného pramene v Medlánkách
Vycházková


události

1. 7. 2018
Výstava Šťastný bezdomovec - Evropan a světoobčan Jiří Gruša 4. 9. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - pobočka KJM v Medlánkách 24. 2. 2016
Budova brněnského muzea ponese jméno spisovatele Jiřího Gruši 12. 11. 2015
Výstava Ludvík Kundera - Hora dění 19. 10. 2015
Výstava Lidské mraveniště Ondřeje Sekory
další události (21)...


archeologické lokality

Aktualizováno: 10. 05. 2019