Brno-Maloměřice a Obřany


popis

MALOMĚŘICE

Obecní pečeť – písmeno „M“, vinařský nůž a dva křížky (za švédského obléhání Brna roku 1645 byla velmi poškozena)

12. století – původně zeměpanskou ves brněnský údělný kníže Vratislav daruje benediktinskému klášteru v Třebíči

1241 – ves vypálena a zpustošena Tatary (obnovena až koncem 13. století)

1325 – rod pánů z Lipé daruje ves klášteru cisterciaček ve Starém Brně (v průběhu 14. a 15. století se držitelé Maloměřic a Obřan několikrát změnili)

16. století – od pánů z Lipé ves opět přechází pod správu starobrněnského kláštera

poč. 17. století – ve vsi je evidováno 43 osedlých domů

17. století – přeměřena pole za účelem rovnoměrnějšího rozdělení pozemků

1782 – 1848 – po zrušení kláštera na Starém Brně Maloměřice a Obřany nadále patří pod správu starobrněnského panství

1843-1849 – po východní straně obce postavena železniční trať z Brna do České Třebové

pol. 18. století – vznikají místní podniky (valcha a hamry)

19. století – postavena místní (dodnes existující) kaple na Proškově náměstí??!

70. – 80. léta 19. století – značný rozvoj nové zástavby

1880 – zahájen provoz v místní cihelně

1887 – zřízena vlastní škola (původně Maloměřicce patřily k farní osadě a škole v Obřanech, později byly přiškoleny do Zábrdovic)

1906 – cementárna firmy Leo Czech a spol. (k její modernizaci došlo v roce 1924)

1907 – funguje elektrárna v cacovickém mlýně

1918 – počátek vzniku nové dělnické řadové přízemní zástavby podél silnice Židenice - Maloměřice a Obřany

1919 – Maloměřice a Obřany připojeny k Brnu

1946 – zřízeno sběrné středisko pro odsun Němců v rámci oficiální fáze deportace

1953 – dokončena nová rychlíková trať Brno – Praha (nahrazovala starou tišnovskou lokálku z r. 1885 a byla vedena obchvatnou trasou přes Maloměřice a Obřany, po celé délce Maloměřic bylo vybudováno velké seřaďovací nádraží)

Počet obyvatel v roce 1771: 383

Počet obyvatel v roce 1791: 2 432

OBŘANY

poslední čtvrtina 14. století – v obci existují jen dva dvory – Horní a Dolní

1395 – doložena duchovní správa v Obřanech

poč. 17. století – evidováno 31 osedlých domů

1737 – obnovena farní škola (starší farní škola zanikla v období třicetileté války)

18. století – počátek vzniku drobné domkářské zástavby, která především vytvořila dlouhou souvislou jednostrannou ulicovou zástavbu podél cesty do Soběšic

poč. 19. století – vzniká nová předměstská vilová zástavba podél severního břehu řeky, kde vzniklo Mlýnské nábřeží jako velmi reprezentativní vilová čtvrť

30. léta 20. století – nad Cacovickým náhonem vzniká menší nouzová kolonie Zlatníky

Maloměřice a Obřany dnes patří k nejlépe zachovaným vesnickým celkům v Brně.

Počet obyvatel v roce 1771: 404

Počet obyvatel v roce 1991: 2 343obrazy

osobnosti

Emanuel Kouřil (Bureš)
bydliště v době úmrtí Oto Obůrka
bydliště Jaromír Wagner
bydliště Moritz / Moses Beran
v domě č. 28 měl malou přádelnu vlny (tehdy Obřany čp. 73) Eduard Ernst Essler
Fryčajova č. 2 - sídlo firmy Obrzaner Spinnerei Eduard Ernst Essler
další osobnosti (35)...


stavby

Fotbalové hřiště
Borky Husovický most
Dolnopolní Maloměřický most
Dolnopolní Obřanský most
Fryčajova, Obřanská Hapalův park
Hády
další stavby (10)...


prameny, literatura

zobrazitobjekty

připomínka konce druhé světové války
pamětní kámen: Babická 7/01 upomínka tragického úmrtí
pomník: Bílovická 0/01 pamětní kříž
kříž: Bílovická 0/02 pamětní kříž
kříž: Bílovická 0/03 Lípa republiky
památný strom: Břehová 0/01
další objekty (47)...události

13. 6. 2018
Instalace panelu z projektu Brno poetické - splav na řece Svitavě 14. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - Hádech 14. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - kostel sv. Václava v Obřanech 14. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - Maloměřice (ulice Hamry) 12. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - splav v Maloměřicích
další události (23)...Aktualizováno: 10. 05. 2019