Brno-Maloměřice a Obřany


popis

MALOMĚŘICE

Obecní pečeť – písmeno „M“, vinařský nůž a dva křížky (za švédského obléhání Brna roku 1645 byla velmi poškozena)

12. století – původně zeměpanskou ves brněnský údělný kníže Vratislav daruje benediktinskému klášteru v Třebíči

1241 – ves vypálena a zpustošena Tatary (obnovena až koncem 13. století)

1325 – rod pánů z Lipé daruje ves klášteru cisterciaček ve Starém Brně (v průběhu 14. a 15. století se držitelé Maloměřic a Obřan několikrát změnili)

16. století – od pánů z Lipé ves opět přechází pod správu starobrněnského kláštera

poč. 17. století – ve vsi je evidováno 43 osedlých domů

17. století – přeměřena pole za účelem rovnoměrnějšího rozdělení pozemků

1782 – 1848 – po zrušení kláštera na Starém Brně Maloměřice a Obřany nadále patří pod správu starobrněnského panství

1843-1849 – po východní straně obce postavena železniční trať z Brna do České Třebové

pol. 18. století – vznikají místní podniky (valcha a hamry)

19. století – postavena místní (dodnes existující) kaple na Proškově náměstí??!

70. – 80. léta 19. století – značný rozvoj nové zástavby

1880 – zahájen provoz v místní cihelně

1887 – zřízena vlastní škola (původně Maloměřicce patřily k farní osadě a škole v Obřanech, později byly přiškoleny do Zábrdovic)

1906 – cementárna firmy Leo Czech a spol. (k její modernizaci došlo v roce 1924)

1907 – funguje elektrárna v cacovickém mlýně

1918 – počátek vzniku nové dělnické řadové přízemní zástavby podél silnice Židenice - Maloměřice a Obřany

1919 – Maloměřice a Obřany připojeny k Brnu

1946 – zřízeno sběrné středisko pro odsun Němců v rámci oficiální fáze deportace

1953 – dokončena nová rychlíková trať Brno – Praha (nahrazovala starou tišnovskou lokálku z r. 1885 a byla vedena obchvatnou trasou přes Maloměřice a Obřany, po celé délce Maloměřic bylo vybudováno velké seřaďovací nádraží)

Počet obyvatel v roce 1771: 383

Počet obyvatel v roce 1791: 2 432

OBŘANY

poslední čtvrtina 14. století – v obci existují jen dva dvory – Horní a Dolní

1395 – doložena duchovní správa v Obřanech

poč. 17. století – evidováno 31 osedlých domů

1737 – obnovena farní škola (starší farní škola zanikla v období třicetileté války)

18. století – počátek vzniku drobné domkářské zástavby, která především vytvořila dlouhou souvislou jednostrannou ulicovou zástavbu podél cesty do Soběšic

poč. 19. století – vzniká nová předměstská vilová zástavba podél severního břehu řeky, kde vzniklo Mlýnské nábřeží jako velmi reprezentativní vilová čtvrť

30. léta 20. století – nad Cacovickým náhonem vzniká menší nouzová kolonie Zlatníky

Maloměřice a Obřany dnes patří k nejlépe zachovaným vesnickým celkům v Brně.

Počet obyvatel v roce 1771: 404

Počet obyvatel v roce 1991: 2 343obrazy

osobnosti

Simona Monyová
bydliště Oto Obůrka
bydliště Jaromír Wagner
bydliště Moritz / Moses Beran
v domě č. 28 měl malou přádelnu vlny (tehdy Obřany čp. 73) Eduard Ernst Essler
Fryčajova č. 2 - sídlo firmy Obrzaner Spinnerei Eduard Ernst Essler
další osobnosti (29)...


stavby

Fotbalové hřiště
Borky Husovický most
Dolnopolní Obřanský most
Fryčajova, Obřanská Hapalův park
Hády Rodinný dům arch. Kroužila
Hlaváčova 46/456
další stavby (8)...


prameny, literatura

zobrazitobjekty

upomínka tragického úmrtí
pomník: Bílovická 0/01 Bílovická 0/02
kříž boje o Brno v dubnu 1945
pylon: Fryčajova - hranice katastru 0/01 padlí v první světové válce
pomník: Fryčajova - park 0/01 oběti tří odbojů
pomník: Fryčajova - park 0/02
další objekty (23)...události

13. 6. 2018
Instalace panelu z projektu Brno poetické u splavu v Obřanech 14. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické na Hádech 14. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické u kostela sv. Václava v Obřanech 12. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické u splavu v Maloměřicích 23. 6. 2016
Instalace panelu v rámci akce Brno poetické na pobočce KJM v Maloměřicích
další události (20)...Aktualizováno: 10. 05. 2019