Brno-Líšeň


popis

Předchůdcem vsi bylo významné hradiště v poloze Staré Zámky.

8. – 10. století – probíhá nepřetržité osídlení obce (ves Líšeň vznikla nejpozději ve 12. století)

13. století – obec patří pánům z Kunštátu

1261 – ves přechází pod správu nově založeného kláštera ve Vizovicích

1405 – v Líšni je doložena hospoda

období husitských válek – obec zcela zpustošena (r. 1448 jí klášter odpustil ženní úroky a pokuty ze soudního práva)

1520 – po několika majitelích Líšeň získává Vilém Kuna z Kunštátu (to znamená počátek trvalého oddělení od vizovického kláštera a vznik samostatného líšeňského panství)

1558 – ves povýšena na městečko Ferdinandem I. (v téže době Líšeň získává znak se znamením vinného listu s hrozny – vyjádření zaměstnání zdejších obyvatel); až do pol. 19. století správu městečka vedli rychtář a konšelé dosazovaní vrchností

1609-1614 – přestavba a rozšíření kostela sv. Jiljí (r. 1730 přistavěna kaple sv. Kříže)

1617 – od tohoto roku se v Líšni konají tři výroční trhy (na sv. Řehoře, na sv. Víta, na sv. Matouše apoštola a evang. Páně) a dva týdenní trhy (pondělí, čtvrtek)

1630 – postaven poutní kostel (kaple) sv. Jana Nepomuckého (nechala jej postavit Eliška z Bergu jako poděkování za uzdravení slepého syna)

1662 – doložena existence české farní školy (existovala však nepochybně již dříve)

1721 – vztyčena socha sv. Jana Nepomuckého na místním náměstí

1725 – u kostela postaveno sousoší sv. Trojice

1793 – kostel sv. Jiljí zničen požárem (o rok později byla fara u kostela nově postavena)

1819 – líšeňské panství odkázáno Eduardovi hraběti z Belcredi (jeho rod Líšeň držel po celou další dobu – až do roku 1945)

1862 – založen klášter milosrdných sester sv. Karla Borromejského s kaplí sv. Josefa pěstouna (založil jej hrabě Egbert z Belcredi)

1865 – zřízena dětská opatrovna

1868 – postavena Kaplička v Mariánském údolí

1896 – vystavěna nová škola (stará byla upravena na chudobinec)

1870 – vznik první záložny

1911 – v Líšni doložena sladovna a 4 cihelny (r. 1927 vápenka a r 1930 zahájen provoz v pražírně žitné kávy)

1927 – na Kopaninách postavena nová vápenka (navázala na zdejší starší těžbu)

1930 – v Líšni se nachází 588 osedlých domů

1932, 1934-1935 – provedeny přístavby k obecní i klášterní škole

1935 – zřízena měšťanská škola (o rok později získala novou budovu)

1937 – Líšeň projevuje zájem o připojení k Brnu (k němu došlo v r. 1944)

1940 – stavba velké továrny na letecké motory (později Zetor) – 25. 8. 1944 továrna poškozena

1942 – pro zdejších 20 německých dětí musí být postavena samostatná německá škola (zrušena r. 1945)

1975-1985 – výstavba velkého panelového sídliště

80. - 90. léta 20. století – postavena tramvajová trať jako odbočka starší trati k Zetoru (Stránská skála), která dříve vedla do staré Líšně

1994-1995 – postavena část plánovaného novofunkcionalistického komplexu nové líšeňské radnice

1996 – historické jádro Staré Líšně prohlášeno památkovým ochranným pásmem

1998 – tramvajová trať prodloužena k Jírově ulici

Počet obyvatel v roce 1771: 1 187

Počet obyvatel v roce 1991: 26 476


více informací


osobnosti

Radomír Linhart
bydliště František Bozenicar
bydliště doložené v roce 1913 Jan Blatný (Smutný)
rodný dům Alois Milen (Müller)
rodný dům Stanislav Smutný
rodný dům
další osobnosti (52)...


stavby

Sokolovna
Belcrediho, Kučerova 25-27/1317 Hostinec Na Chajdě
Belcrediho 25/56 Dětský domov - Mateřská škola v Líšni
Bratří Pelíšků 7/1627 Strojní cihelna
Holzova Orlovna
Holzova 7/938
další stavby (23)...


prameny, literatura

zobrazitobjekty

100. výročí založení Sokola
pamětní deska: Belcrediho 27/01 pamětní kříž
kříž: Belcrediho-Pohankova 0/01 pamětní kříž
kříž: Belcrediho-Vavákova 0/01 neznámý tramp
pomník: Hádek v údolí Říčky 0/01 boží muka
boží muka: Holzova 0/01
další objekty (62)...


stavby

Sídliště Líšeň
Sokolovna
Belcrediho, Kučerova 25-27/1317 Dětský domov - Mateřská škola v Líšni
Bratří Pelíšků 7/1627 Orlovna
Holzova 7/938 Kaple Panny Marie
Kostelíček
další stavby (16)...


události

13. 9. 2023
Otevření Orlovny v Líšni po rekonstrukci 20. 9. 2022
Slavnostní odhalení sochy „Krása" 25. 6. 2020
Otevření Údolí vzpomínek 1. 5. 2018
Hubert Jungmann: retrospektivní výstava k nedožitým 80. významného brněnského malíře 3. 10. 2016
Brněnské studio ČT zahájilo provoz v novém sídle
další události (77)...Aktualizováno: 10. 05. 2019