Brno-Slatina


popis

Původně zeměpanská ves byla do 13. století vladyckým sídlem a samostatným statkem.

Obecní pečeť – znamení radlice a krojidla.

13. století – ves patří pod správu kláštera augustiniánek v Olomouci

1306 – Brno - Slatina se stává lénem olomouckých biskupů

1389 – lenní část vsi rozdělena na několik menších lenních dvorů, které měly jeden i několik lánů (kromě biskupských a kapitulních lén se zde udržely i malé šlechtické dvory)

1399-1592 – lenní část Slatiny je v držení olomoucké kapituly

poč. 17. století – Slatinu tvoří 26 velkých usedlostí

1628 – po několika držitelích z předchozího období je Brno - Slatina natrvalo připojena k líšeňskému panství

1703 – postavena obecní zvonička

1715 – do tohoto roku patří Brno - Slatina duchovní správou k faře ve Šlapanicích (poté Líšni)

1. pol. 18. století – místní pozemky nově rozděleny, vzniká také domkářská zástavba Budína

poč. 19. století – vyučování probíhá v soukromých domech

1811 – založena nová česká škola jako expozitura (domek pro školu obec vystavěla až r. 1816)

1836 – téměř celá vesnice poničena požárem (při dalším požáru r. 1852 shořela východní část návsi a přilehlý budín)

1867 – postavena nová škola

konec období 1. republiky – začíná se formovat průmyslová zóna podél železniční trati, její součást tvoří i velká kasárna

1919 – Brno - Slatina se stává součástí Brna

20. léta 20. století – postaven místní kostel

30. léta 20. století – ve Slatině dochází k výraznému nárůstu počtu řadových rodinných domů

70. a 80. léta 20. století – probíhá výstavba rozsáhlého panelového sídliště mezi kasárnami, starou vsí a olomouckou silnicí

Počet obyvatel v roce 1790: 357
Počet obyvatel v roce 1791: 8 668


více informací


osobnosti

Josef Boček
bydliště (tehdy Slatina čp. 61) Josef Dlezek
bydliště s rodiči (tehdy Slatina čp. 83) František Heinz (Heinc)
rodný dům a bydliště (tehdy Slatina čp. 54) František Kikerle (Kikrle)
bydliště (tehdy Slatina, čp. 52) Theodor Máca
bydliště
další osobnosti (79)...


stavby

Cihelna ve Slatině
Bedřichovická, Hliník
místo, odkud se brala surovina pro výrobu cihel
Fotbalové hřiště
Dědická Kostel Povýšení sv. Kříže
Krejčího Zderadův most
Křenová, Olomoucká Integrovaná střední škola
Olomoucká 61/1140
další stavby (13)...


prameny, literatura

zobrazitobjekty

uctění památky oběti okupace - J. Daniel
jiná realizace: Černovičky 23/01 uctění památky oběti okupace - A. Danielová
jiná realizace: Černovičky 23/02 E. Beneš
pomník: Hliník 0/01 boje o Brno v dubnu 1945
pylon: Hviezdoslavova - hranice katastru 0/01 Mládí
sochařská realizace: Jihomoravské náměstí 2/01
další objekty (26)...


stavby

Fotbalové hřiště
Dědická Kostel Povýšení sv. Kříže
Krejčího Kaple sv. Floriána
Přemyslovo náměstí Kulturní dům
Přemyslovo náměstí 1/83 Pastouška
Přemyslovo náměstí 15 (25)
další stavby (8)...


události

31. 10. 2023
Otevření bytového domu pro seniory 30. 9. 2017
Odhalení prvních romských tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) 28. 11. 2015
Otevření BRuNO family parku v Brně-Slatině 11. 9. 2014
Předání plnicí stanice CNG do provozu 24. 7. 2014
Nové autobusy na stlačený zemní plyn pro DPmB
další události (42)...Aktualizováno: 10. 05. 2019