Brno-Tuřany


popis

poč. 13. století – ves je součástí majetku olomouckého biskupství (v letech 1245-1281 při organizaci lenního zřízení byla značná část vsi proměněna v biskupská léna – ta se v průběhu řady následujících let stala součástí majetku řady držitelů)

13. století – doložen kostel Panny Marie (stál na starém hřbitově mezi dnešním kostelem a jezuitskou rezidencí), r. 1510 byl opraven a r. 1610 za přispění kardinála Františka z Dietrichštejna obnoven a rozšířen

1605 a 1606 – ves dvakrát vypálena Uhry

poč. 17. století – v obci se nachází 34 usedlostí

1642 – Tuřany vypáleny Švédy

1671 – ve vsi zřízena rezidence brněnských jezuitů (r. 1826 byla přeměněna na lihovar, ve 2. pol. 19. století přestavěna a výrazně rozšířena) – dnes zde (v Hanácké ulici) sídlí klášter Panny Marie v trní řádu augustiniánů kanovníků

1673 – potvrzeno fungování místní školy (existovala však již mnohem dříve)

1674 – po tomto roce na jedné pusté usedlosti postavena místní hospoda (mimoto zde byly tři domy – obec tvoří tři díly:

I. díl je samostatnou obcí v čele s rychtářem a konšely, v 18. století užívá pečeť se znamením dvou radlic a kosíře a nápisem Sigil des Dorf Duras (Pečeť vesnice Tuřan)

II. díl – tvoří také samostatnou obec, má vlastní pečeť s obrazem Panny Marie se žezlem a se štítkem s hroznem a kosířem, doplněnou nápisem „Sigill d. Gemein Tures zu S. Joseph“ (Pečeť obce Tuřan sv. Josefa)

III. – jezuitský díl je nejmenší, avšak stává se významným poutním místem.

Po r. 1848 jsou všechny díly spojeny v jedinou obec Tuřany.

1676 – téměř celá ves zničena požárem (velké škody napáchaly i další požáry v letech 1828-1853)

1690 – v Hanácké ulici je umístěno Mariánské sousoší

1693-1698 – severně od starého kostela postavena raně barokní kaple sv. Anny, sloužící jezuitské rezidenci

2. pol. 18. století – počátek vzniku domkářské zástavby

1804 – starý kostel zbořen a na takto získanou plochu rozšířen hřbitov (současně v letech 1804-1806 byla zvětšena kaple sv. Anny)

1824 – v místní škole otevřena i česká třída

1852 – založeny lihovar s drožďárnou a továrna na kávové výrobky

1918 – dochází k téměř úplnému propojení zástavby Tuřan (Revoluční ulice) a Brněnských Ivanovic (Tuřanská ulice)

2. pol. 19. století – vznikají souvislé řady malých přízemních dělnických domků

1874 – postavena nová škola pro Tuřany a Holásky

1888-1891 – upraveny fasády kostela a po bocích průčelí byly postaveny dvě vysoké věže (zvonice), spojené s kostelem arkádou a otevřenou sloupovou galerií – v souvislosti s tím byl zavěšen starý zvon z roku 1484

1901 – jižně od kostela postavena kaple Zjevení Panny Marie v trní

1919 – Tuřany připojeny k Brnu

1927 – postaven Husův sbor v Karkulínově ulici

50. a 60. léta 20. století – stavba rozsáhlého zemědělského areálu na východní straně vsi

70. – 80. léta 20. století – stavební rozvoj zastaven z důvodu rozšiřování tuřanského letiště mezi Tuřany, Slatinkou a Dvorskou

Počet obyvatel v roce 1771: 432

Počet obyvatel v roce 1791: 1 986

BRNĚNSKÉ IVANOVICE

obec doložena od roku 1220

14. století – vznik tvrze

16. století – opětovné zřízení dříve rozprodaného dvora

1641 – ves na rok zastavena převoru královopolských kartuziánů Kryštofu Tripoldiovi

1650-1652 – opětovné zprovoznění dvora

1682-1686 – vznik vrchnostenského zámku u panského dvora (po několika letech byla v jeho blízkosti zřízena zahrada)

1692-1702 – stavba pivovaru s palírnou

1725-1739 – zřízen chudobinec pro chudé a nemocné, postavena byla i soukromá zámecká kaple

1750 a 1813 – ves postižena požárem

1784 – zrušení zdejšího kláštera

1867-1870 – ves získává přímé železniční spojení s Brnem

1872 – postavena vlastní německá škola

1919 – zřízena česká škola

1930 – napojení na brněnskou městskou autobusovou dopravu

20. a 30. léta 20. století – propojení zástavby Brněnských Ivanovic a Tuřan

1938-39 – postavena konstruktivistická budova nové školy (dnes základní škola v Měšťanské ulici) podle projektu Jana Poláška

Počet obyvatel v roce 1771: 353


více informací

obrazy

osobnosti

Josef Binar
bydliště Leopold Lang
bydliště po první světové válce s manželkou a dětmi (původně Tuřany čp. 292) Josef Svoboda
bydliště - v úmrtním protokolu je výslovně napsáno, že bydlel v Tuřanech (Turas), Mayerhofgasse František Vaněk (Schnirch)
bydliště (po návratu z legií) Ondřej Kachlíř
rodný dům (tehdy Tuřany čp. 27)
další osobnosti (84)...prameny, literatura

zobrazitobjekty

Vybudování školy v Tuřanech
pamětní deska: Dvorecká 4/01 pamětní kříž
kříž: Dvorecká 4/02 pomník československým letcům
pomník: Evropská 0/01 (Letiště Tuřany) stavba sokolovny
pamětní deska: Hanácká 38/01 oběti okupace
pamětní deska: Hanácká 38/02
další objekty (57)...události

2. 4. 2019
Zahájení pravidelné letecké linky mezi Brnem a Berlínem 29. 1. 2019
Výstava obrazů profesora Josefa Frömla 20. 4. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - pobočka KJM v Tuřanech 1. 2. 2016
Otevření nové sportovní haly v Brmě-Tuřanech 1. 9. 2013
Zapojení základní školy v Brně-Tuřanech do mezinárodního vzdělávacího projektu
další události (41)...Aktualizováno: 10. 05. 2019