Brno-Židenice


popis

První nepřímý doklad o existenci vsi je v potvrzení nadání zábrdovického kláštera od Lva z Klobouk roku 1210, kde je uveden jistý pan Hroznata ze Židenic.

Obecní pečeť – dubový list (doložena roku 1750)

2. pol. 14. století – zábrdovický klášter získává ve vsi některé pozemky

2. pol. 15. století – zábrdovičtí premonstráti připojují celou ves ke klášternímu panství

poč. 17. století – v obci se nachází 39 osedlých domů

1643 a 1645 – za švédského obléhání obec značně poničena

pol. 18. století – do této doby nově rozměřeny pozemky

1750 – vrchnost v Židenicích má, kromě jiných pozemků a platů, vlastní mlýn, hospodu a 71 vinic

1784 – zábrdovický klášter zrušen

1786–1835 – v tomto období je ves postižena několika požáry

1843-1849 – v těsné blízkosti severozápadního konce Židenic vzniká nová železnice z Brna do České Třebové

1850 – konec 19. století – funguje vlnařská továrna

1852 – zřízen židovský hřbitov v Nezamyslově ulici

1862 – doložena Svépomocná pokladnice (výrazně podporovala podnikání)

1870 – zaniká dříve oblíbený chov ovcí

1872 – postavena vlastní česká škola ve Staré osadě (otevřena o rok později – do té doby byly Židenice přiškoleny do Zábrdovic), r. 1872 vzniká první místní záložna

konec 19. století – výrazný nárůst počtu obyvatel, současně s tím významně vzrostl i počet staveb

1888 – vedle 32 starých zemědělských usedlostí se v obci nachází 263 domkářů, 32 obchodních živnostníků, 27 řemeslníků, 5 továren, barvírna, parní pekárna, továrna na vápno, spodium a továrna na střešní lepenku

1890 – spolek Schulverein zakládá německou mateřskou školu (o rok později i německou obecnou školu)

1891 – obec zakládá vlastní hřbitov (r. 1985 – postavena smuteční obřadní síň podle projektu Ivana Rullera)

1893-1894 – rozšířena První brněnská strojírna v klínu Olomoucké ulice a líšeňské cesty

1909 – založena strojírna bratří Richtrů (poč. 20. století jsou uvedeny do provozu i továrna na éterické oleje, tresti a barvy F. Wericha, továrna na asfalt a krycí lepenku firmy Matějů a Horáček, vápenka, 2 cihelny a další), v roce 1909 vzniklo i stavební družstvo

1911 – v obci působí tři stavitelé

poč. 20. století – Židenice jsou největší vesnicí na Moravě

1914 – ves žádá o povýšení na město (vídeňská vláda však žádost zamítla)

před r. 1918 – do areálu První brněnské strojírny zavedena železniční vlečka

1919 – obec připojena k Brnu

20. léta 20. století – v Židenicích funguje spořitelna a banky, po východní straně Svatoplukovy ulice směrem k Maloměřicím vybudován rozsáhlý komplex Svatoplukových kasáren (ten nahradil Stará a Nová kasárna ve vnitřním Brně)

1923-1924 – stavba nového židenického mostu

30. léta 20. století – tovární haly První brněnské strojírny rozšířeny až k českotřebovské železnici

1932-1935 – postaven kostel sv. Cyrila a Metoděje v Gajdošově ulici

1933 – vybudován architektonicky významný funkcionalistický areál Tyršovy obecné školy

1935 – vystavěn kostel Církve českobratrské evangelické v Jílkově ulici (obnoven byl po vybombardování v r. 1945)

1935-1936 – postaven sbor Spasitele Církve československé husitské na Karáskově náměstí

1953 – vznik samostatné fary (dříve duchovní správou příslušely vždy do Zábrdovic)

80. léta 20. století – rozsáhlé území mezi Koperníkovou, Kosmákovou, Svatoplukovou a Bubeníčkovou ulicí plošně zdemolováno (zaniklo tak původní vesnické jádro Židenic – toto místo bylo zastavěno panelovými domy, sídliště bylo nazváno Stará osada)

Počet obyvatel v roce 1771: 534

Počet obyvatel v roce 1991: 19 695


více informací

obrazy

osobnosti

František Alexa (Vlk)
bydliště doložené v roce 1910 Anna Bastlová
bydliště Václav Holek
bydliště doložené v roce 1929 Bohumil Hrabal (Kilián)
rodný dům a bydliště do roku 1916 Bohuslav Kilian
bydliště
další osobnosti (209)...


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55 Fotbalové hřiště
Bělohorská Autocentrum Ford - Carent
Bělohorská 46/4317 park Tyršův sad
Gajdošova Fotbalové hřiště
Gajdošova
další stavby (36)...


prameny, literatura

zobrazit


ulice

zobrazit


objekty

B. Hrabal
pamětní deska: Balbínova 47/01 B. Hrabal
pomník: Balbínova 53/01 oběti náletu 25. 8. 1944
pomník: Balbínova 55/01 oběti války 1939-1945
pomník: Balbínova 55/02 J. Gajdoš
náhrobek: Balbínova 55/03
další objekty (79)...


stavby

Estakáda nad maloměřickým nádražím
Fotbalové hřiště
Bělohorská Autocentrum Ford - Carent
Bělohorská 46/4317 Fotbalové hřiště
Gajdošova Kaple se zvoničkou
Gajdošova 1/1282
další stavby (29)...


události

9. 9. 2023
Den otevřené estakády 16. 6. 2023
Slavnostní odhalení výzdoby podchodu na Staré osadě 19. 9. 2022
Křest knihy a vernisáž výstavy Fenomén Zbrojovka 21. 6. 2022
Slavnostní akademie a výstava ke 130. výročí založení TJ Sokol Brno-Židenice 21. 10. 2021
Výstava ČAFC ŽIDENICE – 100 let
další události (152)...Aktualizováno: 13. 04. 2023