Brno-Starý Lískovec


popis

Původně ves patřila k hospodářské základně starobrněnského kostela sv. Oldřicha a Prokopa.

1330 - ves se dostává pod správu kláštera cisterciaček na Starém Brně

16. století - obec řídí rychtář s konšely, mimoto i hajní, horní a výběrčí

1597 - Lískovec dostává svůj obecní řád

poč. 17. století - ve vsi evidováno 34 usedlostí

1675 - obnoven panský dvůr (ten byl r. 1444 proměněn v purkrecht)

1717 - provedeno nové rozdělení pozemků (půda byla přidělena i 7 bezzemkům)

pol. 18. století - doložena obecní pečeť se znamením plovoucí lysky

18. století - vznik domkářské zástavby ve vyvýšené poloze východně od vsi

1782 - po zrušení kláštera přebírá správu vsi stát

1818 - ves si společně s Bohunicemi postavila jednotřídní českou školu na "Hlinkách" (ta byla r. 1874 rozšířena na dvojtřídní a r. 1889 na trojtřídní)

1854-56 - po jižní straně vybudována železniční trať z Rosického nádraží do Střelic

1911 - v obci fungují dvě cihelny

1919 - Starý Lískovec se stává součástí Brna (v době, kdy součástí obce byla i jeho mladší oddělená část - Nový Lískovec)

1923-25 - postaven kostel sv. Jana Nepomuckého (ul. Elišky Přemyslovny)

1960 - rozdělení Lískovce na Starý a Nový Lískovec

1972 - počátek výstavby velkého panelového sídliště v okolí Jihlavské ulice

70. léta 20. století - stavba komplexu fakultní nemocnice, rozšířeného z bohunického katastru

Počet obyvatel v roce 1771: 246

Počet obyvatel v roce 1971: 15 862
osobnosti

Josef Bulva
pozdější bydliště Josef Klobás
rodný dům (tehdy Lískovec čp. 346) František Sláma
rodný dům (tehdy Lískovec čp. 56) Zdeněk Šteffl
bydliště doložené v roce 1948 Jan Klobás
rodný dům (tehdy Lískovec čp. 4)
další osobnosti (41)...


stavby

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454 Slavia
Klobásova, Máchalova 34/37
4
Koupaliště Starý Lískovec
Klobásova 79 Fotbalové hřiště
Klobásova 79 Bikrosová dráha/BMX dráha
Kyjevská


prameny, literatura

zobrazitobjekty

Kytice
reliéf: Bosonožská 9/01 boží muka
boží muka: Elišky Přemyslovny 0/01 pamětní kříž
kříž: Elišky Přemyslovny 27/03 oběti první světové války
pomník: Elišky Přemyslovny 27/04 pamětní kříž
kříž: Elišky Přemyslovny 27/05
další objekty (18)...


stavby

Sídliště Starý Lískovec
Pisárecký tunel
Bítešská Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454 Slavia
Klobásova, Máchalova 34/37 Koupaliště Starý Lískovec
Klobásova 79
další stavby (3)...


události

14. 10. 2019
Slavnost zahájení stavby prodloužení tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v Brně 6. 11. 2018
Výstava Morava jako součást českého státu - společný vývoj od středověku do 20. století 13. 11. 2014
Výstava Navrácená švédská kořist 1. 3. 2012
Otevření moderní služebny Městské policie (revíz Západ) 15. 9. 2011
Otevření Národního tkáňového centra
další události (10)...


archeologické lokality

Aktualizováno: 10. 05. 2019