Brno-Starý Lískovec


popis

Původně ves patřila k hospodářské základně starobrněnského kostela sv. Oldřicha a Prokopa.

1330 - ves se dostává pod správu kláštera cisterciaček na Starém Brně

16. století - obec řídí rychtář s konšely, mimoto i hajní, horní a výběrčí

1597 - Lískovec dostává svůj obecní řád

poč. 17. století - ve vsi evidováno 34 usedlostí

1675 - obnoven panský dvůr (ten byl r. 1444 proměněn v purkrecht)

1717 - provedeno nové rozdělení pozemků (půda byla přidělena i 7 bezzemkům)

pol. 18. století - doložena obecní pečeť se znamením plovoucí lysky

18. století - vznik domkářské zástavby ve vyvýšené poloze východně od vsi

1782 - po zrušení kláštera přebírá správu vsi stát

1818 - ves si společně s Bohunicemi postavila jednotřídní českou školu na "Hlinkách" (ta byla r. 1874 rozšířena na dvojtřídní a r. 1889 na trojtřídní)

1854-56 - po jižní straně vybudována železniční trať z Rosického nádraží do Střelic

1911 - v obci fungují dvě cihelny

1919 - Starý Lískovec se stává součástí Brna (v době, kdy součástí obce byla i jeho mladší oddělená část - Nový Lískovec)

1923-25 - postaven kostel sv. Jana Nepomuckého (ul. Elišky Přemyslovny)

1960 - rozdělení Lískovce na Starý a Nový Lískovec

1972 - počátek výstavby velkého panelového sídliště v okolí Jihlavské ulice

70. léta 20. století - stavba komplexu fakultní nemocnice, rozšířeného z bohunického katastru

Počet obyvatel v roce 1771: 246

Počet obyvatel v roce 1971: 15 862obrazy

osobnosti

Josef Bulva
pozdější bydliště Josef Klobás
rodný dům (tehdy Lískovec čp. 346) František Sláma
rodný dům (tehdy Lískovec čp. 56) Zdeněk Šteffl
bydliště doložené v roce 1948 Jan Klobás
rodný dům (tehdy Lískovec čp. 4)
další osobnosti (41)...


stavby

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454 Slavia
Klobásova, Máchalova 34/37
4
Koupaliště Starý Lískovec
Klobásova 79 Fotbalové hřiště
Klobásova 79 Bikrosová dráha/BMX dráha
Kyjevská


prameny, literatura

zobrazitobjekty

Kytice
reliéf: Bosonožská 9/01 boží muka
boží muka: Elišky Přemyslovny 0/01 pamětní kříž
kříž: Elišky Přemyslovny 27/03 oběti první světové války
pomník: Elišky Přemyslovny 27/04 pamětní kříž
kříž: Elišky Přemyslovny 27/05
další objekty (18)...


stavby

Sídliště Starý Lískovec
Pisárecký tunel
Bítešská Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454 Slavia
Klobásova, Máchalova 34/37 Koupaliště Starý Lískovec
Klobásova 79
další stavby (3)...


události

23. 4. 2024
Výstava Moc inkoustu 14. 10. 2019
Slavnost zahájení stavby prodloužení tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v Brně 6. 11. 2018
Výstava Morava jako součást českého státu - společný vývoj od středověku do 20. století 21. 6. 2016
Slavnostní otevření nového skateparku 13. 11. 2014
Výstava Navrácená švédská kořist
další události (13)...


archeologické lokality

Aktualizováno: 10. 05. 2019