Johann Sigmund Kercker

– † 16.5.1739 Brno


brněnský měšťan, lijec zvonů a děl (1. třetina 18. století)


zajímavé okolnosti

v roce 1711 získal brněnské městské právo, roku 1715 je uveden jako správce městských hasičských stříkaček a děl


dílo

vrcholným jeho dílem je odlití figurální plastiky náhrobku Jeana Louise Raduita de Souches v kostele sv. Jakuba (1727), díla sochaře Johanna Christiana Pröbstla


zaměstnání

lijec zvonů a děl


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Zvonaři v Brně v letech 1650–1950"


osoby

Jean Louis Raduit de Souches
J. Kercker odlil figurální plastiku náhrobku L. Raduita de SouchesJiv


Aktualizováno: 31. 03. 2020