Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Neubauer

  Marie Neubauer


  • * 13.4.1915 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)
   dítě osobnosti: Edmund Rosenberg


  • rodné jméno

   Rosenberg

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno (poslední bydliště před transportem)


  • zaměstnání

   společně s bratrem Hugem Rosenbergem se přihlásila po 2. světové válce jako dědic k majetku otce Edmunda Rosenberga, který podnikal ve výrobě lihovin (protože firma neměla žádný majetek, dědicové neměli o další provoz zájem a firma byla definitivně roku 1950 vymazána z obchodního rejstříku)


  • poznámky

   Poprvé provdána za Friedricha/Bedřicha Neubauera (* 5. 12. 1909, + po 28. 10. 1944). Byla odvezena z Brna s manželem transportem Ah dne 4. 4. 1942 nejdříve do Terezína a odtud 28. 10. 1944 do koncentračního tábora Osvětim, kde přežila, a byla osvobozena v Terezíně.
   Podruhé se provdala roku 1946 za Erwina -Wittmanna (* 2. 4. 1896), výrobce chemických produktů a kosmetiky.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Friedrich Neubauer
   (první manžel)


  • rodiče

   Edmund Rosenberg
   Leopoldina Rosenberg (Hausswička)


  • sourozenci

   Hugo Rosenberg


  • události

   4. 4. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením Ah
   čílso v transportu zatím neznáme (přežila)


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 15. 01. 2020