Marie Neubauer

* 13.4.1915 Brno


válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)
dítě osobnosti: Edmund Rosenberg


rodné jméno

Rosenberg


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno (poslední bydliště před transportem)


zaměstnání

společně s bratrem Hugem Rosenbergem se přihlásila po 2. světové válce jako dědic k majetku otce Edmunda Rosenberga, který podnikal ve výrobě lihovin (protože firma neměla žádný majetek, dědicové neměli o další provoz zájem a firma byla definitivně roku 1950 vymazána z obchodního rejstříku)


poznámky

Poprvé provdána za Friedricha/Bedřicha Neubauera (* 5. 12. 1909, + po 28. 10. 1944). Byla odvezena z Brna s manželem transportem Ah dne 4. 4. 1942 nejdříve do Terezína a odtud 28. 10. 1944 do koncentračního tábora Osvětim, kde přežila, a byla osvobozena v Terezíně.
Podruhé se provdala roku 1946 za Erwina -Wittmanna (* 2. 4. 1896), výrobce chemických produktů a kosmetiky.partneři

Friedrich Neubauer
(první manžel)sourozenci

události

4. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením Ah
čílso v transportu zatím neznáme (přežila)


Jord, Menš


Aktualizováno: 15. 01. 2020