Městská předbělohorská kancelář1618 - 1619
radní písař

1615 - 1616
soudní písař

1611 - 1615
soudní písař

1605 - 1610
soudní písař

1605 - 1617
radní písař

1604 - 1606
podpísař

1601 (1603) - 1602 (1604)
radní písař

1599 - 1600
radní písař

1599 - 1600
radní písař

1594 - 1605
soudní písař

1570 - 1587
podpísař

1565 - 1577
podpísař

1564 - 1594
soudní písař

1550 - 1564
soudní písař

1548 (1550) - 1577
radní písař

1520 - 1538
radní písař

(1602) 1603 - 1614
podpísař

(1616/1617) - 1618
soudní písař