Seznam sochařských realizacíboží muka

Adamovská 0/02

boží muka

Adamovská 0/03

boží muka

Adamovská 0/04

boží muka

Adamovská 0/05

boží muka

Adamovská 0/06

boží muka

Adamovská 0/07

pamětní deska
A. Procházka

Antonína Procházky 24/01

hodiny
Sluneční hodiny

Antonína Procházky 4e/01

busta
J. Sumec

Antonínská 1/01

sochařská realizace
J. Palach

Antonínská 1/03

busta
J. Sumec

Antonínská 1/04

pamětní deska
A. Rezek

Antonínská 1/05

sochařská realizace
Rozlet

Arménská 21/01

plastika
sv. Cyril a Metoděj

Arménská 21/02

plastika
J. A. Komenský

Arménská 21/03

dekorační stěna
mozaika

Arménská 21/04

plastika
J. Palach

Arne Nováka 1/02


Sochařské realizace ve městě Brně

V každé době vznikají nové sochařské realizace. V každé době některé z těch předchozích realizací zanikají, jiné jsou přemístěny, jiné odolají změněným společenským podmínkám na původním místě. Proto bychom rádi v předkládané encyklopedii představili soupis památek, s kterými se návštěvník Brna může setkat při procházce ulicemi a městskými parky, ale i ty památky, jejichž fragmenty jsou dnes uloženy v Muzeu města Brna a v Moravské galerii v Brně. [Sochařské realizace] - pomníky - bývaly a dodnes jsou nejčastěji umísťovány na významných místech města (především náměstích), před významnými budovami (radnicemi, církevními památkami) nebo na místech, ke kterým jsou vázány určitými souvislostmi. Instalace některých soch obohacují městská zákoutí či městské parky, které v poslední době v našem městě procházejí velkou regenerací. Doposud shromážděné a nyní předkládané informace jsou do kartotéky sochařských realizací, která je v Muzeu města Brna vedena již několik let, průběžně zapisovány a doplňovány o nové záznamy a nová díla. Nyní se naskýtá možnost tyto informace poskytnout i veřejnosti, zajímající se o historii a výtvarné umění, a tak přispívat k utváření přátelského vztahu k městu, ve kterém žijeme.