Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Starobrněnská 16 - dvůr po opravě (1940-1944). Knihovna MuMB sign. E 26.901, inv. č. 36.789, repro C 95/454, Šabata 1993.