Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Dominikánská 1 (dům podepřený po částečném zřícení), rok 1999. Foto - Karel Šabata, MuMB - sbírky, i.č. A 9951/11069.