Seznam událostí

Zobrazit vše


století -12. stol.

Založení hradiska doby bronzové

století 17. stol.

Příprava návštěvy moravského markraběte Fridricha Falckého

století 16. stol.

Brněnský drak

století 19. stol.

Založení továrny na sukna A. Weinbergera

století 19. stol.

Založení továrny na sportovní textil L. Feldmanna

století 19. stol.

Založení továrny na plsť v Zábrdovicích

století 20. stol.

Založení kolonie Kostivárna

století 19. stol.

První gymnastický ústav v Brně

století -6000. stol.

Nejstarší doklad užívání ohně

století -7000. stol.

Nejstarší kamenný nástroj

století 7. stol.

Vznik slovanského hradiska

století 20. stol.

Zřízení válečné kuchyně pro židovské obyvatele v Brně

10. 7. 1091

První písemná zmínka o Brně v Kosmově kronice

15. 5. 1211

Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty

27. 8. 1238

Potvrzení založení špitálu sv. Ducha na Starém Brně

30. 12. 1239

Obdarování špitálu sv. Ducha na Starém Brně Přibyslavem z Křižanova

1 / 1243

První městské privilegium udělené Brnu českým králem Václavem I.

12 / 1243

První výroční trh (jarmark)

1247

První (nejstarší) pečeť města Brna

4. 12. 1252

První uliční název v Brně na falsu ze 13. století

23. 7. 1268

Vydáno privilegium k upravení vztahu mezi Židy a křesťany v Brně

28. 5. 1276

Soudní pravomoce brněnského rychtáře

13. 7. 1291

Druhý výroční trh (jarmark)

13. 3. 1292

Každoroční volba "nových" konšelů

25. 2. 1293

„Mostné" privilegium

13. 3. 1293

Svobodné trhy

26. 6. 1293

První názvy brněnských veřejných prostorů

7. 3. 1296

Založení svatopetrské kapituly

25. 3. 1297

"Důlní" privilegium

5. 10. 1305

Svatba Václava III. s Violou Těšínskou