Internetová encyklopedie dějin města Brna

Encyklopedie dějin města Brna

ZPRÁVY
Událost - neveřejný záznam:
Propadnutí nástupního ostrůvku tramvaje

  Brněnské události


  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:  Vyhledání události


  hledaný výraz
  rok události
  Nej...
  specifikace


16. 9. 2015 - děkan fakulty prof. PhDr. Milan Pol, CSc. při slavnostním projevu krátce před slavnostním otevřením budov po I. etapě rekonstrukce areálu FF MU. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Petr Čučka (fotograf FF MU),...