Internetová encyklopedie dějin Brna

náměstí Svobody 8/72, Národní památkový ústav

Národní památkový ústav


 • historický název

  Herringův palác

 • domovní znamení

  U zlaté lodi

 • ulice

  náměstí Svobody 8/72

 • charakteristika

  Původně středověký měšťanský dům, přestavěný v roce 1847 v empírovém slohu pro rodinu velkoobchodníka a podnikatele Ernsta Johanna Herringa a později, v letech 1876–1878, upravený do dnešní podoby podle projektu Ludwiga Förstera.
  Dnes sídlo Národního památkového ústavu - pracoviště Brno.


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  (1328)–(1340) - Johann z Roru, rychtář
  (1343– (1366) - Jakub z Roru, rychtář
  (1366)–1371 - Anežka, vdova po Jakubu z Roru a jeho dcera Anna
  1371–(?) - Václav Schirmer
  1387–(?) - Mathias Kren
  (1424)–1450 - Petr Schleicher (obchodník)
  1450–1475 - Mathias Schleicher
  1475–(1479) - Johann Schleicher
  konec 15. st. - Jeronimus Czaletka
  počátek 16. st. - Martin Perman
  1511–1530 - Johannes, konvář
  1530–1551 - Hanns Lainbater zv. Langhans, postřihač sukna
  1551–1577 - Hansi Lainbater ml.
  (1555–1577 - patrně zástavníci Ambrosius Chrest, Jeronimus Krtz ze Skalice, Johannes Karner, Jeremias Summerhold postřihač sukna, Valnetin Tlachansky zv. Tlachánek)
  1577–1593 - Georg Mislik, obchodník
  1593–1603 - Gier Mislik ml.
  (1598–1601) - výběrčí daně
  (1602) - purkmistr
  1604–(1609) - Zuzana Misliková, vdova
  (1609)–1633 - Nicolo Caligardi
  1633–1645 - Benedikt Waltenberger
  (1581–1645) - opat zábrdovický
  1645–1672 - Godefried Olenius
  (1611–1672) - opat zábrdovický
  1672–1678 - Gottfried von Walldorf
  (?–1687) - zemský advokát
  1687–1700 - Andreas rytíř Roden von Hirzenau, nejvyšší zemský sudí
  1700–1729 - Ota Rodenová von Hirzenau, vdova
  (1729)–(1775) - hrabata Dietrichsteini
  1775–(1793)? - von Boleslawski
  1793–1795 - Josef Vinzenz Můller
  (1749–1795) - velkoobchodník
  1795–(1836) - Franziska Müllerová, vdova (1765 - 1842)
  1836–1871 - Ernst Johann Herring (1816–1871), velkoobchodník, Amálie Johanna Herringová, vdova (1828–1893)
  1893–1923 - Ernst sv. pan von Herring-Frankendorf (1852–?)
  1923–1933 - Česká eskomptní banka Praha
  1933–1948 - Leopold Blum
  1948 - město Brno

  v letech 1810 až 1815 zde bydlel Med. et Chir. Dr. Joseph Bayer, oční lékař a druhý fyzik města Brna, později fyzik špilberské trestnice

 • obyvatelé

  Med. Dr. Joseph Vinzenz Bayer (bydliště doloženo v letech 1810–1815)

 • provozovny

 • firmy a instituce

  Národní památkový ústav v Brně (www.npu.cz)


 • zajímavosti

  Dům byl ve 14. století sídlem městského rychtáře (Johanna z Rohru a poté jeho syna Jakuba z Rohru) a jako takový byl po celou dobu jejich funkčního období městskou rychtou. Měl proto v podzemní části i sklepní místnosti, které sloužily pro několikadenní bezpečnou internaci zadržených delikventů, než byli postaveni před městský soud, místnost pro určitý počet biřiců a strážných, úřední místnost pro vyřizování různých záležitostí, soukromé prostory, jež obývala rychtářova rodina a příslušné hospodářské zázemí.


 • poznámka

  dům je postaven na dvou původně středověkých městištích


 • vznik

  1847

 • současný stav

  dva gotické portály v suterénních částech domu


 • stavební vývoj

  První vývojovou fázi představuje dvouprostorový dům ve střední části městiště při tržišti; jeho původně plochostropý suterén je pozoruhodný mimo jiné výstupem nejen na náměstí, ale i do dvora. Lze předpokládat, že původně měl alespoň 2 nadzemní podlaží.
  Dle archeologických zjištění, zejména superpozice nad starším suterénem i zbytky vrstev v interiéru dovolují soudit na vznik někdy v průběhu 2. poloviny 13. století. Tomuto datování odpovídá i typická oranžově okrová malta, v raných brněnských domech častá.
  Postup dalšího rozšiřování objektu nelze jednoznačně stanovit, výstavba dalšího, hloubkového traktu do dvora ještě ve 14. století je však velmi pravděpodobná. V nevelkém časovém odstupu vznikl zřejmě i další přístavek na jihu a posléze ještě jedna, jen velmi fragmentárně známá stavba ve dvoře. Přiložená středověká stavba na severní straně jádra je nepochybně pozůstatkem původně samostatného domu, ve zděném provedení rovněž patrně ještě z lucemburského období. Prokázané přizdění k severní zdi dvorní přístavby na spáru dovoluje soudit, že tento dům je mladší. Měl také dvě zděná nadzemní podlaží, přičemž přízemí bylo klenuté.
  V období pozdní gotiky, respektive rané renesance byly suterénní prostory zaklenuty. Zdivo jižní části prvního patra s poměrně méně obvyklých cihel o síle 7 cm, navazující na možná starší kamennou konstrukci, lze klást nejspíše někam do 15. století.


 • obrazy

  img0365.jpg img3666.jpg img0366.jpg img0358.jpg img0359.jpg img0360.jpg img0361.jpg img0362.jpg img0364.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Joseph Vinzenz Bayer
  bydliště doložené v letech 1810–1815 Christian Friedrich Ludwig Förster
  architekt přestavby Ernst Johann Herring
  majitel, dům nechal radikálně přestavět podle návrhu architekta Förstera Johann Paulus Herring
  po J. P. Herringovi je palác pojmenován


 • související odkazy

  mapa
  Herringův palác na mapě


 • archeologické výzkumy

  1997-1998 Náměstí Svobody 8


 • autor

  Fl, Los, Mp, Sed


Aktualizováno: 05. 10. 2019

Náměstí Svobody č. 8 - Herringův palác (dnes sídlo Národního památkového ústavu v Brně), rok 2002. AMB foto, III.b 222.