Malá vodní elektrárna


  ulice

  charakteristika

  Malá vodní elektrárna byla zřízena na levém břehu řeky Svratky na místě zchátralého komínského mlýna. Mlýn vznikl ve středověku jako vrchnostenský, do roku 1515 se nacházel v majetku kláštera cisterciaček v Předklášteří u Tišnova, později jej vlastnily soukromé osoby, od roku 1621 náležel brněnským jezuitům, kteří jej připojili k řečkovickému panství.
  V letech 1908–1909 byly v budově mlýna umístěny dvě třídy komínské obecné školy.
  V roce 1923, zhruba ve stejné době, kdy začala elektrifikace Brna-Komína, zde vybudoval ing. Rudolf Petr vodní elektrárnu vybavenou vodní turbínou.
  Byla osazena dvěma horizontálními Kaplanovými turbínami (2x 100 kW) od firmy Storek Brno s řemenovými pohony na dva horizontální synchronní generátory BEZ Bratislava, každý o činném výkonu 106 kW. Návrhový průtok jedné turbíny je 4,7 m³/s při využitelném maximálním spádu hladin 3,2 m.
  Technologické zařízení turbíny zůstává i po generální rekonstrukci v roce 2014 původní, s modernizovaným elektrotechnickým vybavením a s dálkovým ovládáním z přehradní vodní elektrárny Kníničky.


  území

  Brno-Komín


  majitelé

  - Ing. Rudolf Petr (elektrárnu v roce 1923 vybudoval)
  - Západomoravské elektrárny (od roku 1936)
  - Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje s. r. o. Hradec Králové


  stavební vývoj

  Původní jez sloužil ke vzdouvání vody pro mlýn čp. 136 v Komíně, který byl stržen při povodni v roce 1900. Povolení k výstavbě nového jezu bylo uděleno v roce 1918, v roce 1922 byla schválena stavba elektrárny u tohoto jezu. Samotná stavba jezu a elektrárny byla provedena v roce 1923.
  Elektrárna byla vybudována ve funkcionalistickém stylu, byly zde instalovány dvě horizontální Kaplanovy turbíny (jako jedny z prvních instalovaných v ČSR), které byly vyrobeny v brněnské firmě I. Storek. Vodní elektrárna dodávala proud nejdříve pro Petrův bystrcký mlýn a do rosické elektrárny. Později dodávala proud do sítě Západomoravských elektráren, do jejichž majetku přešla dražbou v roce 1936.
  Elektrárenské dílo fungovalo do zahájení provozu elektrárny Kníničky na brněnské přehradě jako průtočné, později jako vyrovnávací.
  Dílčí rekonstrukcí prošla elektrárna v roce 2007, kdy bylo soustrojí č. 2 vyměněno za nové soustrojí s horizontální kolenovou Kaplanovou turbínou od firmy Hydrohrom. Nový turbogenerátor disponuje výkonem 140 kW.
  V roce 2014 proběhla generální rekonstrukce MVE, při níž bylo také mj. provedeno: oprava vnitřního zázemí, zabezpečení vysokého napětí a zřízení trafostanice, výměna sociálního zázemí, oprava poškozených částí betonových stěn náhonu a osazení limnigrafické latě na levou zeď náhonu, oprava zdi v jalové propusti, oprava poškozené nábřežní zdi, svahů koryta, došlo i ke zvýšení nábřežní zdi o 1,2 m atp.
  městská část

  významné osoby

  Bohdan Klatovský
  elektromontér, který v době okupace v elektrárně zřídil se spolupracovníky tajné skladiště zbraní pro potřeby odboje Břetislav Krejsa (Krejza)
  elektromontér, který v době okupace v elektrárně zřídil se spolupracovníky tajné skladiště zbraní pro potřeby odboje Josefa Krejsová (Krejzová)
  po zatčení manžela část zbraní naházela spolu s Emilií Klatovskou do náhonu elektrárny (gestapo ale zbraně objevilo


  události

  18. 12. 2014
  Ukončení rekonstrukce malé vodní elektrárny v Brně-Komíně 1923
  Uvedení vodní elektrárny v Brně-Komíně do provozu


  Menš


Aktualizováno: 23. 12. 2017