Internetová encyklopedie dějin Brna

Mathonova, Merhautova, Venhudova, Zemědělská, Park Stanislava Krátkého

Park Stanislava Krátkého


 • historický název

  Park Emanuela Barši (1971–1990)

 • ulice

  Mathonova
  Merhautova
  Venhudova
  Zemědělská

 • charakteristika

  Park Stanislava Krátkého byl nazván 23. 6. 2016 podle P. Stanislava Krátkého, vysokoškolského profesora, teologa, kněze a kaplana v Brně-Husovicích a významného představitele skryté církve, který se věnoval pastoraci mládeže a organizoval tajné vyučování bohoslovců.
  V roce 1958 byl za to odsouzen na tři roky vězení ve Valdicích, v roce 1960 propuštěn a pracoval manuálně. V roce 1968 se vrátil do kněžské služby. Udržoval však i nadále kontakt s Felixem Davídkem, který ho vysvětil na biskupa.
  Na nátlak StB byl roku 1978 přeložen do pohraničí do Hrádku u Znojma, kde zůstal až do roku 1999. Poté se stal proboštem mikulovské kapituly.
  (Text převzat ze stolního kalendáře Hrdinové víry 2016, vydaného Římskokatolickou farností Brno-Lesná, Nezvalova 13.)


 • území

  Brno-Černá Pole


 • poznámka

  Park se nachází mezi ulicemi Merhautova, Venhudova, MathonovaZemědělská.


 • obrazy

  img19291.jpg img19292.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-sever


 • významné osoby

  Stanislav Krátký
  po něm park pojmenován


 • objekty

  P. Stanislav Krátký
  pamětní deska: Merhautova 0/02


 • události

  11. 11. 2016
  Odhalení pamětní desky P. Stanislava Krátkého 18. 9. 2016
  Pocta profesoru Stanislavu Krátkému u příležitosti pojmenování parku


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 10. 11. 2019

Park Stanislava Krátkého (na jeho kamenné zídce je umístěna i pamětní deska věnovaná S. Krátkému). Fotografii pořízenou 14. 11. 2016 pro naši encyklopedii poskytl pan Miloš Strnad, Muzeum města Brna. Děkujeme.