Tesařova vila


  ulice

  Hroznová 18/85


  charakteristika

  rodinný domek manželů Augustina a Anny Tesařových


  území

  Brno-město


  majitelé

  Augustin Tesař, rodina Tesařova


  poznámka

  Volně stojící jednopatrová vila se dvěma samostatnými bytovými jednotkami je dokladem architektovy snahy o lyrizaci funkcionalismu. Bohuslav Fuchs se ve 2. pol. 30. let přiklonil k námořní větvi funkcionalismu, kdy stavby svými tvary připomínají zaoceánské parníky. Tyto prvky jsou jasně patrné i u Tesařovy vily.
  Uličnímu průčelí podélné stavby dominují zaoblené terasy v patrech, nesené štíhlým sloupem. Jednolitou hmotu domu narušuje pouze hrotitý arkýř ve východní fasádě, který vznikl nakoso umístěným kubusem obývacího pokoje. Hlavní vstup je umístěn v západní fasádě a v interiéru na něj navazuje pravoúhlé schodiště. V každém patře se nachází jeden byt s centrální halou, z níž byl přístupný již zmíněný hlavní obytný prostor, kuchyň s pokojem pro služku a ložnice s přilehlou koupelnou. Nepravidelná místa vzniklá průnikem objemů slouží jako lodžie nebo zimní zahrada. Hospodářské a technické zázemí se nacházelo ve společném suterénu.
  Architektovi se však nepodařilo docílit stejně elegantního účinku jako u nedaleké vily Petrákových, kde pomocí stejných prostředků organické architektury dosahuje mnohem přesvědčivějších výsledků. Jedinečné je ovšem její barevné řešení, které akcentuje plastické prvky fasády a jenž bylo obnoveno po rekonstrukci v roce 2011.


  vznik

  1937–1938  městská část

  významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  architekt Augustin Tesař
  obyvatel Augustin Tesař
  majitel Jiří Tesař
  obyvatel (doloženo v roce 1946)


  BL, mát


Aktualizováno: 02. 09. 2021