Dům pánů z Lipé (původně jeho zadní trakt z náměstí Svobody č. 17 )


  historický název

  Policejní ředitelství  charakteristika

  Dům patřil od středověku bohatším majitelům z řad městských patricijů, v 18. století pak i některým šlechtickým rodům (např. Freienfelsům, Schweithardtům a Taafům).
  Poté se stal sídlem policejního ředitelství, zřízeného dekretem z 20. 3. 1785, jež začalo úřadovat od 1. 11. 1785. Využívalo však zpočátku příležitostná místa v různých brněnských domech, od 1. 1. 1823 pak v domě na Dominikánském náměstí č. 5, stojícího v místech zadního traktu Domu pánů z Lipé.


  existence

  stavba již neexistuje


  území

  Brno-střed


  zajímavosti

  Jedním z významných policejních ředitelů, který měl v oné budově i svůj reprezentační byt, byl v letech 1860–1869 Franz Le Monnier, francouzský emigrant. A právě on zasáhl zásadním a velmi prospěšným způsobem i do života mladého studenta Tomáše Masaryka, který v Le Monnierově rodině poskytoval takřka denně soukromé kondice jejich invalidnímu synovi Franzovi. Byl k tomu doporučen - jako primus třídy - ředitelstvím gymnázia, na němž Masaryk v letech 1865–1869 v Brně studoval. Protože se v této roli velmi dobře osvědčil a rodina si ho vážila, vzala ho s sebou v roce 1869 do Vídně, kam byl Franz Le Monnier za své zásluhy úředně přeložen. Krátce před tím totiž měl Masaryk s ředitelem gymnázia menší incident a hrozilo mu vyloučení ze všech škol, s čímž ovšem Franz Le Monnier nesouhlasil a ve Vídni mu poté poskytoval podporu, aby mohl dostudovat nejen tamní gymnázium, ale i vysokou školu. Masaryk proto i poté s Le Monnierovými udržoval přátelský styk.


  stavební vývoj

  Starý měšťanský dům na Dominikánském náměstí 5 byl zbořen na konci 19. století a nahrazen dnešní moderní budovou, která má průchod z Dominikánského náměstí do nádvoří Domu pánů z Lipé a na náměstí Svobody.


  významné osoby

  Franz Le Monnier
  jeden z významných policejních ředitelů, který měl v Domě pánů z Lipé i svůj reprezentační byt


  Fl


Aktualizováno: 28. 10. 2019