Justiční palác II.


  ulice

  Polní 39, 41/994


  charakteristika

  Justiční palác II. je sídlem Městského soudu v Brně, 0kresního soudu Brno-venkov, Městského státního zastupitelství Brno, Okresního státního zastupitelství Brno-venkov a části Nejvyššího soudu v Brně s příslušnými podatelnami, jednacími síněmi, kancelářemi soudců, četného personálu administrativního, správy budov a závodní jídelny.


  území

  Brno-Štýřice


  zajímavosti

  Budova stojí na nábřeží řeky Svratky a svou rozlohou a reprezentativností ovládá své okolí.


  stavební vývoj

  Stavba budovy začala slavnostním poklepem na základní kámen dne 20. 6. 2006, vlastní práce se rozběhly v roce 2007.
  Dokončena byla v roce 2009. Investorem byl Krajský soud Brno, projekt zpracovala zlínská společnost Centroprojekt a.s., generálním dodavatelem byl IMOS Brno a.s. a realizaci provedla společnost BRESTT s.r.o.
  Stavbu sledoval především arch. Milan Kužela a došlo při ní k zastavění plochy 5.782 m². Náklady na stavbu přesáhly 1 miliardu Kč.
  Budova má velké prosklené a zastřešené atrium s dvěma věžemi v rozích, v nichž jsou výtahy a další místnosti. Zdobí ho velká barokní socha archanděla Michaela (1728) s váhami a trestajícím plamenným mečem v rukou, kterou zapůjčila dlouhodobě brněnská katolická církev.


  městská část

  objekty

  socha sv. archanděla Michaela
  sochařská realizace: Polní 39/01


  Fl


Aktualizováno: 14. 02. 2018