Obytný dům s obchody


  historický název

  Královský dům


  domovní znamení

  U zlaté kotvy


  ulice

  charakteristika

  Dům stojí na čtyřech středověkých parcelách na nároží náměstí Svobody a Zámečnické ulice.
  Dnešní podoba budovy v pozdně historizujícím stylu pochází z let 1904–1905, kterou nabyl rekonstrukcí domu předešlého, který tam stával na konci 19. století. Právě při oné rekonstrukci byly asi na její průčelí - do výše I. poschodí nad malý balkon - umístěny i dva reliéfní znaky: český lev a moravská orlice.
  I tato nová podoba domu byla však poškozena za leteckých náletů na Brno v letech 1944 a 1945 a dům má proto dnes zjednodušené nároží a chybí mu původní nárožní báně.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Domu se někdy říká také "Královský dům" s poukazem na jeho průčelí do náměstí Svobody, kde jsou umístěny ony dva výše zmíněné erby.
  Ty objevil majitel domu bankéř Eduard Urban, který dům koupil v roce 1877 od rodiny Taubenkorbů a zahájil první rekonstrukci domu pro své účely. Při ní narazili zedníci dne 19. 7. 1878 na zazděný znak s moravskou orlicí, který tehdy přiléhal k vnitřní hraně nárožní věže. O několik dní později odkryli 9. 8. 1878 na protější zdi vnitřní hrany věže znak s českým lvem stejné velikosti a provedení jako byl ten předchozí. Urban dal pořídit odlitky znaků - originály jsou uloženy v lapidariu města Brna - a kopie z reklamních důvodů umístil do veřejného prostoru svého domu. Moravský znak na průčelí, český znak do vstupní chodby. Až po další rekonstrukci domu v letech 1904–1905 byly znaky přemístěny na dnešní místo.


  poznámka

  V tomto domě měl do roku 1908 sídlo i do Brna delegovaný Okresní soud, specializovaný na městské justiční záležitosti a měl tak úzkou vazbu i na další soudní instituce v Brně. Jeho speciální oddělení pro věci trestního práva se nějaký čas nacházelo na dnešní Bratislavské č. 16, dříve Josefov (Josefstadt č. 7).


  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  ""Královský" a "markraběcí" dům v Brně"

  Monografie

  "Památky Brna"


  městská část

  významné osoby

  Georg Ludwig
  bydliště Eduard Urban
  majitel domu od roku 1877


  Fl


Aktualizováno: 12. 10. 2018