Internetová encyklopedie dějin Brna

Klácelova 2/14, Sušilovy koleje

Sušilovy koleje


 • historický název

  Sušilovy koleje

 • ulice

  Klácelova 2/14

 • charakteristika

  Třípatrová (a mírně zalomená) budova stojí na nároží ulic Klácelovy a Údolní v zahradním prostředí pod Kraví horou.
  Byla postavena v letech 1922–1923 z podnětu Družstva pro postavení vysokoškolské koleje pro katolické studentstvo "Sušil" podle projektu arch. Rudolfa Hlavinky. Koleje byly slavnostně otevřeny a vysvěceny biskupem ThDr. Norbertem Janem Nepomukem Kleinem 21. 10. 1923, kdy se do nich nastěhovali i první studenti.


 • území

  Brno--Stránice


 • zajímavosti

  Sušilovy koleje postihl na počátku okupace podobný osud jako měly všechny studentské koleje v ČSR.
  V pátek 17. listopadu 1939 byly po půlnoci přepadeny německými vojáky a pod jejich ochranou prováděli příslušníci gestapa v civilu prohlídku jednotlivých pokojů, při níž bylo víc než padesát studentů zatčeno, odvedeno a odvezeno nákladním autem na nádraží k dalšímu transportu do koncentračního tábora. Během následujícího dne museli všichni zbylí studenti koleje opustit, protože je zabrala německá tajná policie (gestapo) a umístilo sem referát II BM/So zodpovědný za potírání politického nekomunistického odboje. Prvními vězni tu byli zatčení členové skupiny Obrana národa z celé Moravy, mezi nimi byl od konce roku 1940 i brigádní generál Bohuslav Dimitrij Všetička.
  V lednu roku 1941 se odtud gestapo odstěhovalo do Kounicových kolejí na Veveří 70 a v Sušilových kolejích zůstala služebna německé kriminální policie.


 • poznámka

  Součástí vybavení kolejí byla od počátku i knihovna o více než 10.000 svazcích knih, která vznikla za přispění a dary mecenášů a drobných dárců.


 • stavební vývoj

  Stavba byla započata 14. 8. 1922 posvěcením základního kamene papežským nunciem arcibiskupem Micarou, který při poklepu pronesl větu: De propitio domus ista proficiat ad societatis bonum et scientiarum omnium inproficiat incrementum. Vyžádala si nákladu celkem 2,900.000 Kč, z čeho polovina byla uhrazena sbírkami a dary.
  Budova s podkrovím má mírně prolomené průčelí s vchodem z Klácelovy ulice, má jednoduchá okna a je obklopena oploceným zahradním prostředím.
  Umožnila ubytování na 150 studentům se vším potřebným vybavením.


 • obrazy

  img10664.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Rudolf Hlavinka
  autor projektu stavby Norbert Jan Nepomuk Klein
  světil koleje při otevření Bohuslav Dimitrij Všetička
  jeden z prvních vězňů (zatčených členů skupiny Obrana národa z celé Moravy)


 • objekty

  oběti druhé světové války
  pomník: Klácelova 2/01


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 06. 05. 2018

Bašného 0/01 - pamětní kříž stojící u Kaple Svaté rodiny. Foto MŠ, srpen 2010.