Sušilovy koleje


  historický název

  Sušilovy koleje


  ulice

  Klácelova 2/14


  charakteristika

  Třípatrová (a mírně zalomená) budova stojí na nároží ulic Klácelovy a Údolní v zahradním prostředí pod Kraví horou.
  Byla postavena v letech 1922–1923 z podnětu Družstva pro postavení vysokoškolské koleje pro katolické studentstvo "Sušil" podle projektu arch. Rudolfa Hlavinky. Koleje byly slavnostně otevřeny a vysvěceny biskupem ThDr. Norbertem Janem Nepomukem Kleinem 21. 10. 1923, kdy se do nich nastěhovali i první studenti.


  území

  Brno--Stránice


  zajímavosti

  Sušilovy koleje postihl na počátku okupace podobný osud jako měly všechny studentské koleje v ČSR.
  V pátek 17. listopadu 1939 byly po půlnoci přepadeny německými vojáky a pod jejich ochranou prováděli příslušníci gestapa v civilu prohlídku jednotlivých pokojů, při níž bylo víc než padesát studentů zatčeno, odvedeno a odvezeno nákladním autem na nádraží k dalšímu transportu do koncentračního tábora. Během následujícího dne museli všichni zbylí studenti koleje opustit, protože je zabrala německá tajná policie (gestapo) a umístilo sem referát II BM/So zodpovědný za potírání politického nekomunistického odboje. Prvními vězni tu byli zatčení členové skupiny Obrana národa z celé Moravy, mezi nimi byl od konce roku 1940 i brigádní generál Bohuslav Dimitrij Všetička.
  V lednu roku 1941 se odtud gestapo odstěhovalo do Kounicových kolejí na Veveří 70 a v Sušilových kolejích zůstala služebna německé kriminální policie.


  poznámka

  Součástí vybavení kolejí byla od počátku i knihovna o více než 10.000 svazcích knih, která vznikla za přispění a dary mecenášů a drobných dárců.


  stavební vývoj

  Stavba byla započata 14. 8. 1922 posvěcením základního kamene papežským nunciem arcibiskupem Micarou, který při poklepu pronesl větu: De propitio domus ista proficiat ad societatis bonum et scientiarum omnium inproficiat incrementum. Vyžádala si nákladu celkem 2,900.000 Kč, z čeho polovina byla uhrazena sbírkami a dary.
  Budova s podkrovím má mírně prolomené průčelí s vchodem z Klácelovy ulice, má jednoduchá okna a je obklopena oploceným zahradním prostředím.
  Umožnila ubytování na 150 studentům se vším potřebným vybavením.
  městská část

  významné osoby

  Rudolf Hlavinka
  autor projektu stavby Norbert Jan Nepomuk Klein
  světil koleje při otevření Bohuslav Dimitrij Všetička
  jeden z prvních vězňů (zatčených členů skupiny Obrana národa z celé Moravy)


  objekty

  oběti druhé světové války
  pomník: Klácelova 2/01


  Fl


Aktualizováno: 06. 05. 2018