Hvězdička - park Eugena Horvátha


  historický název

  Hvězdička  charakteristika

  Park byl vybudován v původně zdevastovaném vnitrobloku mezi budovami ulic Bratislavské, Francouzské, Hvězdové a Staré v letech 2014–2015 podle projektu Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Ing. Zdeňka Sendlera v Brně.
  Sestává se z parkové plochy a budovy nízkoprahového centra pro děti a mládež. Parková plocha má malé náměstíčko, z něhož vycházejí čtyři pevné chodníky, které ji děli na čtyři kvadranty: na přístupovou část, navazující na areál cvičiště pro sport, plochu pro odpočinek na trávníku a prostranství s budovou onoho nízkoprahového centra pro děti a mládež. Celý park se na noc uzavírá pevnou bránou. Otevřen a zpřístupněn byl 6. 6. 2015.
  Stavba si vyžádala náklad 43 mil. Kč, z čehož město Brno uhradilo 28 mil. Kč a zbytek pak prostředky z fondů EU.


  území

  Brno-Zábrdovice


  nej...

  Česká republika: první veřejné prostranství pojmenované po osobnosti romského původu


  zajímavosti

  V prosinci 2017 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo doplnit původní název parku Hvězdička na název nový: Hvězdička - park Eugena Horvátha, a to na počest významného romského hudebníka Eugena Horvátha (1940–2014) a primáše romské cimbálové muziky, který žil a tvořil od poloviny 20. století v Brně.
  Jde o vůbec první název veřejného prostranství po osobnosti romského původu v ČR - pojmenován 27. 3. 2018.


  městská část

  významné osoby

  Eugen Horváth
  osobnost, po níž je park pojmenován


  Fl


Aktualizováno: 27. 03. 2018