Železniční most na ulici Vranovská – součást železniční dráhy Tišnov - Brno


  ulice

  charakteristika

  Most byl součástí železniční trati vedoucí z Brna do Tišnova, na níž byla zahájena pravidelná doprava 2. července roku 1885.


  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  1964


  zajímavosti

  Z důvodu velkého stoupání směrem ke Králově Poli, které činilo vlakům značné obtíže často zde bylo možné slyšet děti volat: ,,Mami! pojďme zatlačit, tišnovka stojí!"
  Při křižování vlaků vždy stály na výhybně vlaky ve směru do Brna, naopak vlaky směrem do Králova Pole vždy projížděly. Bylo to způsobeno velkým sklonem trati, který byl až 20 %. To však bylo velmi výhodné, právě díky tomuto sklonu. Odjezdové návěstidlo bylo pouze ve směru do Zábrdovic.
  Ocelová konstrukce byla následně znovu použita jinde.


  poznámka

  Most byl vystaven přes Vranovskou ulici v městské části Brno-Husovice. Ocelová konstrukce měřila 23 metrů a vážila 40 tun.
  Na začátku roku 1964 byl most demontován a to především z důvodu velkého stoupání směrem ke Králově poli, které činilo vlakům značné obtíže. Dráha tak byla odkloněna směrem na Obřany a most i přilehlá výhybna Cacovice zůstaly nevyužity.
  Stavbu demontoval 17 členný tým montérů za odborného dohledu St. Dobrého a B. Slaného. Nechyběla ani Veřejná bezpečnost a zaměstnanci Dopravního podniku města Brna. Vzhledem k dobrému stavu mostu byly jeho díly využity na Dolním nádraží v Brně.


  současný stav

  Dnes jsou na Vranovské ulici patrné pozůstatky železničního mostu v podobě zděných pilířů vyčnívajících na obou stranách ulice.  městská část

  významné osoby

  Václav Šílený
  Roku 1881 předložil jako první úřadům projekt o propojení Brna s Tišnovem železnicí.


  události

  27. 5. 1962
  Zahájení veškeré pravidelné dopravy na nové železniční trati Brno - Tišnov 2. 7. 1885
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Tišnov


  Studentský záznam


Aktualizováno: 20. 02. 2020