Moravský zemský archiv Brno


  ulice

  charakteristika

  Budova Moravského zemského archivu patří k nejmodernějším budovám tohoto typu a nachází se na okraji campusu Masarykovy univerzity v Brně, nedaleko Fakultní nemocnice Brno. Je výškovou a barevnou dominantou svého okolí.


  území

  Brno - Starý Lískovec


  zajímavosti

  Budova archivu má dvě na sebe průchozími chodbami vázané budovy obdélného tvaru. Ta vyšší, devítipodlažní může pojmout až 110 km písemností v regálech a bývá osvětlena červenou barvou, ta nižší, pětipodlažní je určená pro badatele a kanceláře pracovníků archivu a září modrou barvou. Obě jsou totiž mezi okny obepnuty skleněnými deskami.


  poznámka

  Pro badatele v Moravském zemském archivu v Brně bylo vydáno interní "Desatero správného badatele", které správný badatel vždy dodržuje:
  1) Správný badatel si odloží věci v šatně.
  2) Správný badatel se pokaždé zapíše do knihy návštěv.
  3) Správný badatel v badatelně nejí, nepije a nekouří.
  4) Správný badatel si vypne mobilní telefon.
  5) Správný badatel neruší ostatní badatele.
  6) Správný badatel se chová k archiválií opatrně a neničí je.
  7) Správný badatel si objednává vypůjčení archiválií předem.
  8) Správný badatel při použití vlastního reprodukčního zařízení vyplní žádost a zapisuje sem všechny reprodukce.
  9) Správný badatel po ukončení bádání zanechá své místo v řádném stavu.
  10) Správný badatele před odchodem z badatelny nahlásí službě, zda chce archiválie ponechat nebo vrátit.


  stavební vývoj

  Záměr vystavět novou a moderní budovu pro cenné sbírkové archivní fondy pramenů k dějinám Moravy vznikl v roce 2004, protože do té doby byly tyto fondy více méně provizorně - a tudíž někdy i nevhodně - umístěny na sedmnácti pracovištích a depozitářích nejen v Brně, ale i ve třech zbývajících moravských krajích.
  Tehdejší ředitelka MZA PhDr. Kateřina Smutná pověřila v roce 2004 přípravnými pracemi investičního úředníka Karla Sedláčka, který se svého úkolu ujal s velkou snahou. Ještě téhož roku po vyřešení všech nutných majetkových a technických záležitostí začaly práce na projekci samotné stavby, čemuž následovalo výběrové řízení mezi zainteresovanými stavebními firmami.
  Jednání hodnotící komise vyústilo v roce 2005 v rozhodnutí, že nejvýhodnější nabídku předložila firma IMOS Brno, a. s. ve sdružení s firmou UNISTAV a. s. Brno. Krátce na to bylo získáno stavební povolení a 30. 8. 2005 byla stavba zahájena. Vyžádala si 685 milionů korun.
  V roce 2007 byla stavba dokončena a po přestěhování všech archivních fondů do nových prostorů 29. října 2007 slavnostně otevřena veřejnosti a provozu.  městská část

  významné osoby

  Kateřina Smutná
  tehdejší ředitelka archivu


  události

  29. 10. 2007
  Slavnostní otevření novostavby Moravského zemského archivu v Brně 31. 10. 2005
  Slavnostní poklep základního kamene novostavby Moravského zemského archivu v Brně


  Fl


Aktualizováno: 05. 05. 2019