Petrov 7


  historický název

  Kanovnická rezidence


  ulice

  Petrov 7/270


  charakteristika

  Dům tvoří spolu se sousedním domem č. 6/271 určitý celek a podobně jako on má i tento dům svůj středověký původ. I on byl značně poškozen při obléhání Brna Švédy v roce 1643 a 1645 a následně opraven, rekonstruován, ba takřka nově vybudován v polovině 17. století. Jeho stavební dějiny úzce souvisejí s dějinami sousedního domu, jehož se stal součástí. Nad vchodem v orámování má obraz sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Také tento dům sloužil od počátku jako rezidence kanovníků, a to nejen do vzniku brněnského biskupství v roce 1777, ale i nadále dle potřeby. Mezi jinými byl jeho obyvatelem v letech 1854–1870 i např. Karel Nöttig, pozdější biskup brněnský, nebo Ludvík Horký (1913–2008), který zastával kromě jiného i další funkce na biskupství brněnském jako správce farnosti brněnské, kaplan v psychiatrické léčebně v Brně, kapitulní děkan a ordinář brněnské diecéze. Je o něm známo, že vynikal životní energií, prozíravostí a statečností, zejména v dobách pro církev nelehkých v 50. letech 20. století.  stavby

  Petrov 6
  Petrov 6/271
  oba domy tvoří určitý celek


  významné osoby

  Ludvík Horký
  jeden z obyvatel domu Karel Nöttig
  jeden z obyvatel domu


  Fl


Aktualizováno: 27. 05. 2019