Slepecké muzeum


  ulice

  Chaloupkova 7/587


  charakteristika

  Slepecké muzeum shromáždilo (a shromažďuje) pomůcky pro slabozraké a nevidomé, přibližuje jejich práci a život a uchovává i archivní dokumenty. Jedná se o pomůcky pro systematickou výuku nevidomých, psací stroje, sázecí stroje a zařízení pro tisk Braillova písma, magnetofony pro poslech zvukových nahrávek knih a je zde umístěna i starší kartáčnická a košikářská dílna.
  Muzeum bylo slavnostně otevřeno v roce 1992 jako první a jediné v ČR.
  Většina muzejních exponátů pochází ze soukromé sbírky nevidomého PhDr. Josefa Smýkala, zakladatele České unie nevidomých a slabozrakých v Brně.
  Do roku 2000 sídlilo na ulici Chaloupkova 7. V roce 2000 se stalo součástí Technického muzea v Brně (se stálou expozicí Kultura nevidomých).


  existence

  stavba již neexistuje


  území

  Brno-Královo Pole


  zajímavosti

  Rodinný dům věnovala nevidomým ve 30. letech 20. století rodina Josefa Chaloupky, brněnského básníka a až do roku 1948 v něm sídlil Podpůrný spolek samostatných slepců a měla tu své dílny až do roku 1990 i Brněnská Drutěva. V roce 1990 se dům vrátil do vlastnictví nevidomých, tehdejší České unie nevidomých a slabozrakých, dnešní Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). V roce 2005 přešel dům do vlastnictví obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, které se po mnoha letech podařilo vybudovat nový dům pro poskytování sociálních služeb. Původní dům byl kompletně zbourán v roce 2018. Nová stavba vznikala v letech 2019–2020.
  Dnes zde sídlí Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.


  poznámka

  (informace a upřesnění k stavebnímu vývoji pro naši encyklopedii poskytla RNDr. Hana Bubeníčková, děkujeme)


  stavby

  Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky
  Chaloupkova 7/3131
  původní dům, ve kterém sídlilo Slepecké muzeum nahradila v roce 2020 nová stavba a Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky


  městská část

  významné osoby

  Josef Chaloupka
  rodina Josefa Chaloupky darovala rodinný dům ve 30. letech 20. století nevidomým Josef Smýkal
  většina muzejních exponátů pochází z jeho soukromé sbírky


  objekty

  J. Chaloupka
  pamětní deska: Chaloupkova 7/01


  události

  5. 5. 1992
  Založení Slepeckého muzea FENES v Brně-Králově Poli


  Fl


Aktualizováno: 10. 06. 2022