Stacionář neslyšících v Brně


  ulice

  charakteristika

  „Útulna hluchoněmých“, která vznikla z dobročinných sbírek, darů, odkazů a výtěžků z akcí, byla otevřena v roce 1925. V letech 1979–1981 prošla generální adaptací a změnila název na Kulturní dům neslyšících. Byl v ní umístěn společenský sál, menší sál, jeviště, malý salonek a klubovny pro činnost kroužků. Měl i lůžka pro příležitostné ubytování při konání akcí.
  V tomto místě se nachází také Sdružení pro kulturu neslyšících (SORDOS), které nabízí neslyšícím a nedoslýchavým dokonce možnost studia na JAMU v Brně, obor Výchovná dramatika.


  území

  Brno-Královo Pole


  zajímavosti

  Dnešní Stacionář neslyšících v Brně patří Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Brně, který poskytuje sociální služby a zabezpečuje chod zatím jen dvou stacionářů v ČR, a to v Praze a v Brně. Zabezpečuje i kulturní, sportovní a společenské vyžití sluchově postižených, organizuje i kurzy znakového jazyka.
  V budově se nalézá i Českomoravská jednota neslyšících, která zajišťuje i pomůcky pro neslyšící.


  prameny, literatura

  městská část

  Fl


Aktualizováno: 08. 08. 2022