Nájemní dům - dvorní trakt


  historický název

  Polský templ - synagoga


  ulice

  Křenová 22/297


  charakteristika

  Dvoupodlažní nádvorní budova se sedlovou střechou s přístupem ze dvora dveřmi vedoucími přímo do hlavního prostoru a odtud nekrytým schodištěm do patra do prostoru bývalé ženské galerie.
  Vnitřní hala byla zaklenuta třemi poli klenby, má přibližně obdélný půdorys (568 x 1175 cm), výšku pak 661 cm, celkovou plochu 62 m².
  Poskytovala 72 míst pro muže, galerie pak 38 míst pro ženy.
  Měla i několik menších vedlejších místností s dnes už neznámým obsahem.


  území

  Brno-Trnitá


  zajímavosti

  V roce 1883 byla ve dvorním traktu domu založena spolkem "Minjan" tzv. Polská škola, tedy modlitebna pro východní haličské Židy, kteří se usadili v Brně.


  poznámka

  Mezi světovými válkami před rokem 1927 přestala Polská škola sloužit jako synagoga a byla využita ke komerčním účelům firmy Frank a Neufeld.
  V roce 1954 byly prostory budovy adaptovány pro potřeby firmy Textil - oděvy Brno a fungovaly jako sklad soukromého obchodu s potravinami.
  V roce 2006 budova byla zbourána.  městská část

  Fl


Aktualizováno: 20. 03. 2021