lékárna „Zu Mariahilf“ (U Marie Pomocné)


  historický název

  lékárna „Zu Mariahilf“ (U Marie Pomocné)


  ulice

  Cejl 7/858


  charakteristika

  Podnikem, sídlícím v areálu, byla firma, která podnikala ve vlnařství (apretování), zde měla hlavní sídlo. Postupně se firma jmenovala:
  - „Josef Beyer und Söhne“ (1863–1878)
  - „Theodor Beyer“ (1878–1895)
  - „Theodor Beyer und Sohn“ (1895–1904)
  - „Eugen Beyer“ (1904–1905).

  V roce 1905 byl hlavní závod přenesen do Husovic na Valchařskou ulici 32. V roce 1907 majitel Eugen Beyer požádal Zemský soud v Brně o výmaz firmy, protože se zapojila do akciové společnosti Vereinigte Färbereien ve Vídni.


  území

  Brno-Zábrdovice


  zajímavosti

  součástí domu byla také lékárna „Zu Mariahilf“ (U Marie Pomocné)  městská část

  významné osoby

  Eugen Beyer
  majitel firmy a obyvatel Josef Beyer
  podnikatel a obyvatel Otto Beyer
  podnikatel a obyvatel Theodor Beyer
  obyvatel Theodor Beyer
  majitel firmy, obyvatel a majitel lékárny (doloženo v roce 1900)
  další významné osoby (5)...


  Menš


Aktualizováno: 08. 08. 2022