Stará radnice


  ulice

  Radnická 8/368


  charakteristika

  Budova Staré radnice dnes spojuje ulici Radnickou s ulicí Mečovou a byla až do roku 1936 sídlem městské správy (consistorium). V současné době je historickou památkou s vyhlídkovou věží a dvěma nádvořími vzájemně propojenými dalšími budovami. Její nejstarší část s věží vznikla patrně už před polovinou 13. století ze staršího obytného objektu snad tzv. lokátora města.


  území

  Brno-střed


  zajímavosti

  Městská rada, jež od 14. století do poloviny 30. let 20. století zasedala v zasedací síni Staré radnice (dnes v Křišťálovém sále) v 1. patře, měla - až do vzniku samostatných soudů - také plnou soudní pravomoc a proto se zde až do 2. poloviny 18. století odbýval i soud.
  Vedle této zasedací síně (o několik stupňů schodů výše) měl své pracoviště (dnes síň zv. Klenotnice) městský notář (ve 14. století jím byl např. notář Jan), který byl právním znalcem a poradcem při rozhodování městské rady o vině a nevině obžalovaného. Samotný soud řídil rychtář, který odpovídal za zadržení a bezpečnost podezřelých i za následné vykonání rozsudku, i když sám rozhodovací právo neměl. Jeho vlastní měšťanský dům mimo radnici byl tudíž rychtou a zpočátku i šatlavou pro zadržené delikventy. (Viz např. dům Jakuba z Rohru na náměstí Svobody č. 8).


  poznámka

  Koncem 18. století byla na Starou radnici do budovy na nádvoří vlevo u Mečové ulice přesunuta na kratší čas část Zemského soudu pro Moravu, dále Soudní dvůr I. instance a Obchodní soud pro Brněnský kraj a město i jeho okolí.


  stavební vývoj

  Nejstarší částí Staré radnice je místnost ve výši 1. patra věže s křížovou žebrovou klenbou a okenním výklenkem s dvěma kamennými lavicemi, v níž pracoval ve 14. století městský notář Jan.
  Další stavební činnost v tomto objektu je doložena ve 40. a 50. letech 14. století, v roce 1365 došlo i k větší přestavbě, patrně po požáru města v roce 1356. K jižní zdi radnice byla v roce 1424 přistavěna kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (od roku 1577 toto patrocinium změněno na sv. Martina), která však byla v roce 1784 zrušena, rozdělena na dvě podlaží a přeměněna na kanceláře.
  Kolem roku 1500 byl zbudován za kaplí jednopatrový přístavek z režných cihel směrem k Mečové ulici, jehož horní sál měl patrně dřevěný trámový strop a nízká lomená okna. V té doby byl také otevřen v přízemí věže z Radnické ulice průjezd podvěžím, jež poté dostalo valenou klenbu.
  Vstupní honosný portál vytvořil Antonín Pilgram v letech 1510–1511 a ozdobil ho novým městským znakem, sochami měšťanů, zbrojnošů a alegorickou sochou Spravedlnosti s vážkami v rukou. Průjezd z ulice byl uzavřen dvoukřídlými vraty, pobité železnými a plechovými pásy. Portál opravoval v roce 1577 Antonio Silva v souvislosti s tehdy zároveň zvýšením celé věže o 4 m (dle projektu Petra Gabriho), kterou přitom opatřil ochozem, krakorci, balustry a sloupy. Portál se dočkal další opravy až v roce 1884, kterou provedl Franz Dressler. Věž však byla zvýšena ještě o 5 m v letech 1904–1905 a upravena do dnešní podoby.

  V 2. polovině 15. století byla postavena městská věznice přímo na Staré radnici ve dvoře směrem k Mečové ulici (dnes objekt s klubem zastupitelů s malým zahradním nádvořím a bazénkem s plastikou od Jiřího Marka, Boj orlů s hady, 1957). K ní byl přistavěn v roce 1669 tzv. dům městského syndika, který navazoval na renesanční pavlačové schodiště k věži z let 1587–1589.
  Součástí syndikova domu byla i soudní síň. Sama věznice byla roku 1709 zvýšena o nadstavené 2. patro, sama soudní síň byla v letech 1789–1790 zbavena dřevěného renesančního obležení a vyzdobena freskami Josefa Winterhaldera, představujícími alegorické antické osobnosti související s právem a jeho výkonem. Na římse nad prostředním výklenkem je to alegorie Práva a Spravedlnosti.
  městská část

  významné osoby

  Pietro Gabri
  autor projektu zvýšení celé věže o 4 m Antonín (Anton) Pilgram
  autor portálu Staré radnice


  objekty

  shromáždění městské rady
  pamětní deska: Radnická 8/01 císař František I.
  pamětní deska: Radnická 8/02 členové městské rady v roce 1905
  pamětní deska: Radnická 8/03 Ferdinand II.
  pomník: Radnická 8/04 Brněnské kolo
  symbol: Radnická 8/05
  další objekty (2)...


  události

  17. 12. 2012
  Slavnostní otevření budovy Staré radnice po statickém zajištění 19. 11. 2012
  Návrat „brněnského draka“ na své místo 27. 1. 2012
  Zahájení rekonstrukce Staré radnice 3. 10. 1995
  Návštěva velvyslance Italské republiky v Brně
  jedno z míst společného setkání
  25. 10. 1990
  Výstava "My, purkmistr a rada města Brna"
  další události (6)...  Fl


Aktualizováno: 30. 10. 2019