Internetová encyklopedie dějin Brna

Česká 16/18 (čp. 151), Obchodní a bytový dům

Obchodní a bytový dům


 • historický název

  obchodní dům Vágner

 • ulice

  Česká 16/18 (čp. 151)

 • charakteristika

  Řadový šestipatrový dům o pěti osách s výraznou průběžnou římsou nad pátým patrem. Průčelí obloženo keramickým obkladem. Vertikální členění je provedeno třemi lichoběžníkovými arkýři ve druhé, třetí a čtvrté ose. Poslední, dodatečně nastavené patro, je omítnuto a zakončeno profilovanou římsou.


 • území

  Brno-město


 • poznámka

  Původní památková ochrana (od 3. 5. 1958) byla zrušena v roce 1988 (rozhodnutí o zrušení památkové ochrany nabylo právní moci 22. 2. 1988). V současné době dům znovu památkově chráněn.


 • stavební vývoj

  Stavba dokončena v roce 1928, přestavba v období 1930–1935, později další stavební změny. Autorem projektu architekt Vladimír Fischer.


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Vladimír Fischer
  autor projektu Jan Poici
  obyvatel, spolumajitel obchodní firmy Vágner František Vágner
  obyvatel, majitel obchodní firmy Vágner


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 31. 12. 2019