Obchodní a bytový dům


  historický název

  obchodní dům Vágner


  ulice

  Česká 16/18 (čp. 151)


  charakteristika

  Řadový šestipatrový dům o pěti osách s výraznou průběžnou římsou nad pátým patrem. Průčelí obloženo keramickým obkladem. Vertikální členění je provedeno třemi lichoběžníkovými arkýři ve druhé, třetí a čtvrté ose. Poslední, dodatečně nastavené patro, je omítnuto a zakončeno profilovanou římsou.


  území

  Brno-město


  poznámka

  Původní památková ochrana (od 3. 5. 1958) byla zrušena v roce 1988 (rozhodnutí o zrušení památkové ochrany nabylo právní moci 22. 2. 1988). V současné době dům znovu památkově chráněn.


  stavební vývoj

  Stavba dokončena v roce 1928, autorem projektu architekt Vladimír Fischer. Přestavba v období 1930–1935, později další stavební změny (podoba z meziválečného období byla zásadním způsobem změněna přestavbou z 80. let 20. století).


  městská část

  významné osoby

  Vladimír Fischer
  autor projektu Jan Poici
  obyvatel, spolumajitel obchodní firmy Vágner František Vágner
  obyvatel, majitel obchodní firmy Vágner


  Menš


Aktualizováno: 26. 09. 2022