Kostel sv. Bartoloměje


  historický název

  Kostel sv. Bartoloměje


  ulice

  území

  Brno-Žebětín


  zajímavosti

  Kostel sv. Bartoloměje byl vystavěn v letech 1922–1923 (vysvěcen 26. 8. 1923) podle projektu arch. Vladimíra Fischera na místě starého kostela ze 14. století, který byl v letech 1643–1645 těžce poničen. Ten však, ač v 18. století došlo k jeho částečnému obnovení a koncem 19. století i ke zvýšení věže, záhy nestačil pojmout věřící a byl proto ve výše uvedených letech zcela přestavěn. Zůstala jen kaple při pravém boku kostela s bočním východem a kamenným portálkem.

  Kostel je jednolodní se zúženým presbytářem za vítězným obloukem. K němu přiléhá malá sakristie. Na věži jsou 3 zvony (17. století a rok 1956) a malý zvon ve sanktusníkové věžičce.
  Hlavní oltář dle návrhu arch. Vladimíra Fischera má oltářní obraz sv. Bartoloměje od Jaroslava Provazníka (1924), většinu soch na oltáři a v kostele (sv. Cyrila a Metoděje, Božského Srdce Páně, Panny Maria, sv. Antonína a Křest Páně) vytvořil řezbář Josef Prosecký, menší sochy (sv. Josefa, sv. Judy Tadeáše, sv. Terezie a sv. Anežky České) jsou z let 1940–1948.
  Boční oltář Panny Marie Lurdské zůstal, sochy Piety, Krista s křížem a sv. Jana dle liturgické reformy odstraněny.
  Nad vchodem do kaple je obraz sv. Ludmily se sv. Václavem od R. Adámka a v kapli je na barokním oltáři se sochami sv. Floriána a sv. Šebestiána obraz sv. Bartoloměje od Josefa Svítila. Nad kostelem se nachází hřbitov.


  poznámka

  Dne 26. 8. 2013 nám jeden ze čtenářů naší encyklopedie poskytl tyto doplňující informace:
  V roce 2008 proběhla rozsáhlá rekonstrukce presbytáře při které byl odstraněn starý oltář i původní svatostánek. Vše bylo ve špatném technickém stavu. Původní dřevěný oltář i svatostánek byly nahrazeny novým z kamene (pravděpodobně pískovec - pouze moje domněnka, nikoli fakt).
  Stěna za svatostánkem byla vyzdobena dřevěnými sochami všech čtyř evangelistů.
  Svěcení se uskutečnilo v roce 2008 u příležitosti 85. výročí vysvěcení kostela, světil biskup Vojtěch Cikrle.  stavby

  významné osoby

  Vladimír Fischer
  autor projektu Hubert Fojtík
  místo jeho působení v duchovní správě v roce 1933 a od roku 1944 Moric Maršík
  v roce 1895 založil spolek pro postavení nového kostela, v letech 1894–1914 působil v žebětínské farnosti Jan Pilař
  místo jeho působení v duchovní správě od roku 1915, zasloužil se o postavení nového kostela v Žebětíně Josef Prosecký
  autor sochařské výzdoby


  objekty

  pamětní kříž
  kříž: Dlážděná 0/06


  události

  26. 4. 1945
  Tragická událost při osvobozovacích bojích v Žebětíně
  místo konání zádušní mše
  26. 8. 1923
  Vysvěcení kostela sv. Bartoloměje v Žebětíně


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 10. 11. 2018