Internetová encyklopedie dějin města Brna

Elišky Přemyslovny 27/454, Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého


 • historický název

  Kostel sv. Jana Nepomuckého

 • ulice

  Elišky Přemyslovny 27/454


 • území

  Brno-Starý Lískovec


 • zajímavosti

  Kostel byl vystavěn nákladem konventu kláštera augustiniánů na Starém Brně. Projekt zpracoval Ing. arch. Vladimír Fischer, profesor České vysoké školy technické v Brně.
  Stavbu zahájil koncem dubna 1923 stavitel Leopold Čupr za dobrovolné výpomoci farníků, kteří kromě bezplatné práce navíc ještě přispěli značnou finanční částkou ve veřejné sbírce.
  Základní kámen byl posvěcen 17. 5. 1925 prelátem a opatem kláštera augustiniánů na Starém Brně, Františkem Saleským Bařinou a dne 3. 10. 1926 vysvětil už dokončený kostel brněnský biskup ThDr. Josef Kupka. Kostel má boční štíhlou věž, sama stavba je jednolodní, podélná a na vysoké kamenné podezdívce.
  Úprava interiéru do dnešní podoby pochází z roku 1977 a byla provedena podle nových církevních požadavků na bohoslužbu s mensou uprostřed. Původní oltář byl tak odstraněn, v čele kostelní lodi zůstal jen velký dřevěný kříž se sochou Ukřižovaného (patrně ze staršího kříže) a po straně vysoko nad zemí moderní schrána tabernáklu.
  Na průčelních bočních stěnách jsou dva menší oltáře, a to Božského Srdce Páně se Snímáním s kříže a Neposkvrněného početí s obrazem sv. Cyrila a Metoděje. Obraz sv. Jana Nepomuckého (na straně vlevo) maloval malíř Jano Köhler, jehož ornamentika zdobí i kazetový strop kostela. Vitráž v oknech vytvořil v sedmi výjevech O. Vačkář: Poslední večeře Páně, Pán Ježíš Kristus, sv. Vojtěch, sv. Josef, sv. Hedvika, sv. Terezie a Betlém. Varhany postavil v roce 1983 Dřevopodnik města Brna-varhanářství (mistr Holčapek), mají 2 manuály a rejstříky 16/15.


 • obrazy

  img14763.jpg img15139.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Brněnské kostely (32 brněnských kostelů ve 230 fotografiích)"


 • městská část

  Brno-Starý Lískovec


 • významné osoby

  František Sal. Bařina
  posvětil základní kámen a vysvětil i dokončenou stavbu Leopold Čupr
  stavitel Vladimír Fischer
  autor stavby Josef Hinterhölzl
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1976–1981 Josef Kupka
  brněnský biskup, který kostel vysvětil
  další významné osoby (2)...
  Jiří Sedláček
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1998–2005 Benedikt Švanda
  místo jeho působiště


 • objekty

  Varhany kostela sv. Jana Nepomuckého
  varhany: Elišky Přemyslovny 27/01 Vitráž oken kostela sv. Jana Nepomuckého
  vitráž: Elišky Přemyslovny 27/02


 • události

  3. 10. 1926
  Posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci 17. 5. 1925
  Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 29. 04. 2018

Elišky Přemyslovny - kostel sv. Jana Nepomuckého. Foto: Podzemnik, duben 2010, www.cs.wikipedia.org.