Nájemný dům s obchody


  historický název

  Nájemný dům A. J. von Chlumetzkého "Anenský dvůr"


  domovní znamení

  U tygra


  ulice

  Česká 6/156-159


  území

  Brno-město


  majitelé

  Anton Johann von Chlumetzky (1777–1864), dvorní rada a majitel velkostatku, držel dům v letech 1854–1856; Anna von Chlumecky, roz. Cozzi (1800–1886), manželka Antona Johanna, majitelka domu v letech 1856-1885. Po ní zdědily dům 1886 jejich dvě dcery, Theresia von Amberg, roz. von Chlumecky (1828–1899) a Emilia von Fiedler, roz. von Chlumecky (1828–1864).

  JUDr Adolf Stránský, od 4. 1. 1907
  Božena Králíková, roz. Stránská od 2. 11. 1921 (1/2)
  Milada Pauková, roz. Stránská od 2. 11. 1921 (1/2)
  Magnum Etos, s.r.o., Jakubská 121/1 Brno


  zajímavosti

  Dům stojí na bývalých čtyřech parcelách středověkých domů spojených v letech 1854–1855 v jeden dům pro Antona Johanna von Chlumecky, dvorního radu. Od roku 1856 do 1885 byl v majetku jeho manželky Anny, roz. Cozzi, poté přešel do majetku jejich dvou dcer Terezie von Amberg, roz. von Chlumecky (1828–1899) a Emilie von Fiedler, roz. von Chlumecky (1832–1864).
  Dne 10. 8. 1852 byla do tohoto domu přemístěna Obchodní a živnostenská komora (Handels-und Gewerbekammer) po výpovědi z 17. 7. 1852 z domu Anny Smetanové.
  V letech 1853–1897 tu byla německá Ruprechtova obchodní škola (Handels-Schule des W. Ruprecht).
  V roce 1856 se tu usídlil c.k. vojenský zemský soud (k.k. Militär-Landes-Gericht) a v témže roce tu měla obchod s plátnem firma Lazar-Kohn. Sídlil tu také Moravský řemeslnický spolek (Mährischer Gewerbeverein), od 15. 12. 1867 i česko-německý První brněnský pěvecký a čtenářský kroužek pro dělníky a živnostníky (Erster Brünner Lieder und Lesekreis für Arbeiter) pro šíření vzdělanosti mezi dělnictvem (viz pamětní deska).
  Od roku 1895 sem přesídlila z Běhounské č. 17 celá redakce a vydavatelství "Lidových novin" (dříve Moravské listy a Pozor, redigované Emilem Čermákem).


  poznámka

  V nádvoří domu na průčelní zdi byla po roce 1856 umístěna v nejvyšším poschodí mezi okny na malé podestě socha sv. Anny (dnes ji pavlač dělí v půli mezi třetí a čtvrté patro domu). Socha symbolicky nejen připomíná jméno Anny Chlumecké, roz. Cozzi (1800-1886), manželky Antonína Jana, rytíře z Chlumeckých, dvorního rady, významné majitelky tohoto domu v 2. polovině 19. století, ale stojí i u zrodu názvu celého objektu "Anenský dvůr".
  Jeden ze čtyř domů, na jejichž parcelách se dnešní dům nachází, nesl domovní znamení "U tygra".


  stavební vývoj

  Rozlehlá nárožní třípatrová budova, která byla postavena v roce 1845 podle projektu anonymního projektanta na místě čtyř starších domů, představuje téměř unifikovaný typ nájemného domu, jaké od konce 30. let 19. století vyrůstaly zejména na brněnských předměstích.
  Čtyři křídla jsou komunikačně propojena vstupy ze dvora a pavlačemi. Pozdně klasicistní trojdílné průčelí do České (6+3+6) a Jakubské ulice (13 os) je kordonovými římsami rozčleněno na pět pravidelných zón, přičemž dekor je soustředěn výhradně kolem oken a směrem vzhůru odstupňován od plastického až k téměř plochému.
  Bohatší dekorativní výzdoba, povyšující z vnějšku činžák na úroveň paláce, je soustředěna na osovém rizalitu, završeném římsou na výrazných konzolách a frontonem. Ve spodní části je rizalit akcentován portálem s balkonem, nesoucím v nadpraží rodový znak Chlumetzkých. Jeho součást, klečící karyatidy, jsou snad dílem brněnského sochaře Josefa Břenka (1820–1878). Není však vyloučeno, že bohatě zdobený portál byl k činžáku připojen až v letech 1858–1859 jako dílo stavitele a kamenického mistra Josefa Arnolda.
  Od roku 1907 v domě sídlila redakce a v přízemní dvorní vestavbě tiskárna Lidových novin. Část přízemí zaujímala známá kavárna Karla Brychty.  městská část

  významné osoby

  Josef Arnold
  autor bohatě zdobeného portálu Josef Břenek
  patrně autor klečících karyatid Konrad Herrmann
  bydliště a místo úmrtí Anna Herrmann von Ratschitzburg
  majitelka domu čp. 156 a 157 (dvě ze čtyř původních parcel před spojením) Marie Králíková
  obyvatelka
  další významné osoby (2)...


  události

  16. 12. 1893
  Historicky první číslo Lidových novin vyšlo v Brně
  od roku 1907 sídlo redakce Lidových novin
  15. 12. 1867
  Založení dělnického pěveckého a čtenářského spolku
  sídlo spolku


  související odkazy


  Lk, Fl


Aktualizováno: 21. 09. 2018