Uměleckoprůmyslové muzeum


  historický název

  Uměleckoprůmyslové muzeum arcivévody Rainera


  ulice

  Husova 14/536


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  Zřízení nového muzea schválil moravský Průmyslový spolek už v roce 1873. Jeho počáteční představy o vybudování muzejního areálu, který měl zahrnovat i univerzitu a uměleckoprůmyslovou školu, byly sice značně zredukovány, nicméně projekt ředitele Johanna Georga von Schöna na stavbu Uměleckoprůmyslového muzea arcivévody Rainera byl nakonec proveden brněnským stavitelem Josefem Schubertem v letech 1880–1883.
  Původně dvoupatrová budova má symetricky řešené průčelí, které je akcentováno postranními rizality, se třemi horizontálními zónami a s klasickým pianem nobile. Stavbu završuje mohutná korunní římsa se sochařskou výzdobou sochaře Franze Dresslera. Muzeum tehdy mělo tvar dvojtraktu s ústřední dvoranou, v níž se nacházel také hlavní výstavní sál.
  Další veřejné prostory – knihovna, přednáškový sál a výstavní hala nad dvoranou - byly situovány v patře. Brzy po otevření se však ukázalo, že prostory nebudou pro stále se rozšiřující provoz muzea stačit, a tak už v roce 1888 byla podle projektu druhého muzejního ředitele Augusta Prokopa provedena přístavba dalších dvou traktů a třetího podlaží z adaptované půdy. Přístavba zasáhla také do ústřední prostory; z komunikačních důvodů bylo nutno vložit po stranách dvorany dvě arkádově řešené galerie, které v prvním patře spojily starší výstavní sál s nově zřizovanými místnostmi.
  S osvětovým posláním muzea souvisela i bohatá uměleckořemeslná výzdoba. Hlavní portál zhotovila firma vdovy po Adolfu Loosovi st., reliéfní portréty v medailonech Franz Dressler, štukatérské práce Georg Weiss, výmalbu interiérů navrhli Emil Pirchan, Karl Geyling a Franz Xaver Schönbrunner.
  V letech 2000–2001 byla pro potřeby Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně provedena rekonstrukce podle návrhu Ivana Kolečka, Viktora Rudiše a Zdeny Vydrové.
  Redukovaný vítězný návrh Ivana Kolečka z vyzvané soutěže z 1. pol. 90. let vnáší do historické stavby motiv atria, které odděluje původní neorenesanční část (J. G. von Schön) od dostavby A. Prokopa. Minimalistické tvarosloví nově vkládaných prvků, vyčištění provozů a rekonstrukce původních částí, včetně podzemního depozitáře, vdechla stavbě nového ducha.



  městská část

  významné osoby

  Franz Dressler
  podílel se na výzdobě budovy Benedikt Škarda
  B. Škarda provedl skleněná okna


  objekty

  založení muzea
  pamětní deska: Husova 14/01 protektor muzea a předsedající kuratoria
  pamětní deska: Husova 14/02 členové kuratoria
  pamětní deska: Husova 14/03 firmy provádějící stavbu
  pamětní deska: Husova 14/04 firmy provádějící výzdobu
  pamětní deska: Husova 14/05


  události

  14. 5. 2017
  Výstava KMENY 90 17. 2. 2017
  Výstava Etuje pro Věstonickou venuši 11. 3. 2016
  Výstava Na hraně. Oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce v 80. letech. 15. 5. 2015
  Výstava Horizonty modernismu - Zdeněk Rossmann (1905-1984) 12. 12. 2014
  Výstava Brno - moravský Manchester. 250 let metropole textilního průmyslu
  další události (5)...


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 18. 01. 2023