Uměleckoprůmyslové muzeum


  historický název

  Uměleckoprůmyslové muzeum arcivévody Rainera


  ulice

  Husova 14/536


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  Zřízení nového muzea schválil moravský Průmyslový spolek už v roce 1873. Jeho počáteční představy o vybudování muzejního areálu, který měl zahrnovat i univerzitu a uměleckoprůmyslovou školu, byly sice značně zredukovány, nicméně projekt ředitele Johanna Georga von Schöna na stavbu Uměleckoprůmyslového muzea arcivévody Rainera byl nakonec proveden brněnským stavitelem Josefem Schubertem v letech 1880–1883.
  Původně dvoupatrová budova má symetricky řešené průčelí, které je akcentováno postranními rizality, se třemi horizontálními zónami a s klasickým pianem nobile. Stavbu završuje mohutná korunní římsa se sochařskou výzdobou. Muzeum tehdy mělo tvar dvojtraktu s ústřední dvoranou, v níž se nacházel také hlavní výstavní sál.
  Další veřejné prostory – knihovna, přednáškový sál a výstavní hala nad dvoranou - byly situovány v patře. Brzy po otevření se však ukázalo, že prostory nebudou pro stále se rozšiřující provoz muzea stačit, a tak už v roce 1888 byla podle projektu druhého muzejního ředitele Augusta Prokopa provedena přístavba dalších dvou traktů a třetího podlaží z adaptované půdy. Přístavba zasáhla také do ústřední prostory; z komunikačních důvodů bylo nutno vložit po stranách dvorany dvě arkádově řešené galerie, které v prvním patře spojily starší výstavní sál s nově zřizovanými místnostmi.
  S osvětovým posláním muzea souvisela i bohatá uměleckořemeslná výzdoba. Hlavní portál zhotovila firma vdovy po Adolfu Loosovi st., reliéfní portréty v medailonech Franz Dressler, štukatérské práce Georg Weiss, výmalbu interiérů navrhli Emil Pirchan, Karl Geyling a Franz Xaver Schönbrunner.
  V letech 2000–2001 byla pro potřeby Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně provedena rekonstrukce podle návrhu Ivana Kolečka, Viktora Rudiše a Zdeny Vydrové.
  Redukovaný vítězný návrh Ivana Kolečka z vyzvané soutěže z 1. pol. 90. let vnáší do historické stavby motiv atria, které odděluje původní neorenesanční část (J. G. von Schön) od dostavby A. Prokopa. Minimalistické tvarosloví nově vkládaných prvků, vyčištění provozů a rekonstrukce původních částí, včetně podzemního depozitáře, vdechla stavbě nového ducha.  městská část

  významné osoby

  Benedikt Škarda
  B. Škarda provedl skleněná okna


  objekty

  založení muzea
  pamětní deska: Husova 14/01 protektor muzea a předsedající kuratoria
  pamětní deska: Husova 14/02 členové kuratoria
  pamětní deska: Husova 14/03 firmy provádějící stavbu
  pamětní deska: Husova 14/04 firmy provádějící výzdobu
  pamětní deska: Husova 14/05


  události

  14. 5. 2017
  Výstava KMENY 90 17. 2. 2017
  Výstava Etuje pro Věstonickou venuši 11. 3. 2016
  Výstava Na hraně. Oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce v 80. letech. 15. 5. 2015
  Výstava Horizonty modernismu - Zdeněk Rossmann (1905-1984) 12. 12. 2014
  Výstava Brno - moravský Manchester. 250 let metropole textilního průmyslu
  další události (5)...


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 27. 02. 2013