Filharmonie Brno


  historický název

  Besední dům (Státní filharmonie Brno)  charakteristika

  Besední dům byl od svého vzniku v roce 1873 střediskem českého kulturního a někdy i politického života v Brně. Zažil řadu pohnutých situací, býval místem protiněmeckých demonstrací ve městě a z jeho balkonu byl Brňanům oznámen v roce 1918 i vznik Československé republiky.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Zásluhu o jeho vznik měla Akciová společnost Besedního domu v Brně, založená v roce 1869 významnými českým brněnskými osobnostmi a podnikateli, podporovaná už existujícími brněnskými českými spolky, např. Slovanským čtenářským spolkem Besedou brněnskou (z roku 1861), Tělocvičnou jednotou brněnskou Sokol (1861), Katolickou politickou jednotou v Brně (1870), Maticí moravskou (1853) a Akademickým čtenářským spolkem Zora aj.
  Proto po jeho vybudování v něm časem postupně našly své místo nejen ony, ale i např. redakce novin Moravská orlice a Hlas, záložna Blahobyt, tiskárna, příležitostná představení českých divadelních společností, spolky Měšťanská beseda, Cyrilská jednota, Musejní spolek, spolek českých živnostníků a Ženská vzdělávací jednota Vesna.
  Po likvidaci akciové společnosti Besedního domu v roce 1950 byl počínaje rokem 1951 přidělen celý objekt vojenské správě jako Ústřední dům armády. Od roku 1956 budovu však vlastní a užívá Státní filharmonie Brno.


  poznámka

  Besední dům byl slavnostně otevřen 3. 4. 1873.
  Jako jediná budova v Brně v té době nesl na nároží oficiální dvojjazyčný název ulice Elisabethstrasse - Eliščina třída.


  stavební vývoj

  Vyvrcholením Hansenovy brněnské tvorby se stala stavba Besedního domu, situovaného na exponovaném staveništi okružní třídy, na nároží dnešního Komenského náměstí a Husovy třídy, kompozičně spojeného se sousedním Pražákových palácem
  Po nejrůznějších průtazích, souvisejících s jeho zamýšleným posláním jako českého společenského a vzdělávacího střediska, ho v letech 1871–1873 podle Hansenova projektu vybudovala stavební firma Eduarda Svobody.
  Přes problémy se zakládáním, obvyklé na bývalých pevnostních pozemcích, byl Besední dům částečně otevřen už koncem roku 1872.
  K vlastnímu slavnostnímu otevření, spojenému s dokončením velkého sálu, došlo 27. 3. 1873, v témže roce byla v zahradě provedena přístavba kuželny.
  Dispoziční řešení architekt odvodil od centrální komunikační haly s trojramenným schodištěm, v prvním patře situoval směrem k původní zahradě (a později k Pražákovu paláci) hlavní dvojpodlažní společenský sál se štukovou výzdobou Adolfa Loose st. Hlavní Hansenovou inspirací přitom byla italská pozdně renesanční architektura, kladoucí velký důraz zvláště na harmonii celku i detailů. U Besedního domu se tato harmonie projevuje především v uměřených proporcích tří základních průčelních zón.
  Stejně jako celkovému vyváženému vyznění stavby věnoval architekt mimořádnou pozornost také řešení vstupního portiku s mohutnou, opět trojdílnou korunní římsou, završenou atikou s balustrádou. Sem situoval i převážnou část sochařské výzdoby – dekorační vázy a především alegorické plastiky s náměty z antické mytologie.
  Na pozdějších úpravách se podílel Hansenův žák Alois Prastorfer, působící rovněž v Brně, Antonín Tebich a Josef Karásek. V letech 1987–1996 proběhla na základě projektu Jiřího Mikšíka a Jindřicha Kaňka celková rekonstrukce pro Státní filharmonii Brno.
  městská část

  významné osoby

  Petr Altrichter
  v letech 2002–2009 šéfdirigent Jiří Bělohlávek
  v letech 1972–1978 dirigent Theophil Hansen
  autor původní stavby Adolf Loos
  autor štukové výzdoby František Ostrý

  další významné osoby (8)...


  objekty

  F. Pavlík
  pamětní deska: Komenského náměstí 8/01 L. Janáček
  pamětní deska: Komenského náměstí 8/02 B. Bakala
  busta: Komenského náměstí 8/03 F. Jílek
  busta: Komenského náměstí 8/04 Osudovost III
  plastika: Komenského náměstí 8/05
  další objekty (2)...


  události

  4. 9. 2013
  Koncert Magdaleny Kožené v Brně
  místo konání koncertu
  11. 8. 2011
  12. mezinárodní hudební festival Špilberk 2011
  v rámci festivalu zde byl uspořádán mimořádný dvojsborový koncert
  9. 6. 2011
  Nástup nového ředitele Filharmonie Brno 4. 4. 2011
  Koncert „Návrat Jana Nováka“
  místo konání koncertu
  24. 10. 2010
  Koncert souboru MozART GROUP
  další události (50)...


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 06. 01. 2023