Nájemný dům F. L. Bittnera


  historický název

  Nájemný dům F. L. Bittnera


  domovní znamení

  U Nového světa


  ulice

  Křenová 20/296


  území

  Brno-Trnitá


  majitelé

  obchodník se smíšeným zbožím Franz Leopold Bittner (1820–1897) a jeho manželka Marie (1822–1893)


  stavební vývoj

  Manželé Franz Leopold a Aloisie Bittnerovi si vybrali pro stavbu svého třípatrového nájemného domu nároží ulice Křenové a Rumiště, kde dříve stála Lettmayerova továrna.
  S projektem se v roce 1862 obrátili na Ludwiga von Förstera, který několik let předtím obohatil brněnskou stavební kulturu o budovu reálky na Jánské ulici.
  Pro dům manželů Bittnerových však architekt zvolil jiné stylové pojetí. Střídmý dekor obou průčelí tvoří jemnou geometrickou osnovu, kde horizontální dvojice říms vyvažují vertikální pásy okenních os. Nepříliš nápadné řešení, oscilující mezi klasicistními a renesančními reminiscencemi, však výrazně oživuje dominanta dvoupatrového nárožního arkýře z litiny, v níž se uplatňuje subtilní reliéfní dekor, zábradlí i antropomorfně pojaté konzoly. Podpůrné figurální konzoly jsou kamenné.
  Spíše než k brněnskému Kleinovu paláci na náměstí Svobody lze toto pravděpodobně poslední brněnské dílo Försterovo vztáhnout k jeho typologicky obdobným stavbám ve Vídni - k tamnímu Kleinovu paláci z roku 1862 na Jägerzeile a zejména k nájemnému domu Heinricha Drascheho von Wartinberg na Mahlerstrasse 5 z let 1861–1863.
  Přes svoji formální skromnost Bittnerův dům představuje dobrý příklad principu, charakteristického pro romantický historismus v architektuře, kdy tradiční obal stavby "obléká" nový obsah, v tomto případě reflektující životní styl měšťanské vrstvy.  městská část

  významné osoby

  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 21. 09. 2018