nájemný dům


  historický název

  vlastní nájemný dům J. Jelinka


  ulice

  Za divadlem 4/587


  území

  Brno-město


  majitelé

  Josef Jelinek st., zakladatel jedné z brněnských stavitelských dynastií


  stavební vývoj

  Vlastní nájemný dům z roku 1865 stavitele Josefa Jelinka st. stojí na jednom z nejlepších stavenišť té části okružní třídy, která byla jako výlučně rezidenční obrácena do zeleně parku na Kolišti.
  V této části, tzv. VIII. stavební skupině, obsahující osm stavebních míst, se v několika případech uplatnil jako projektant i J. Jelinek, který se zde představil už jako důsledně historizující autor. Jeho nejvýraznější zdejší stavbou je nepochybně jeho vlastní nájemný dům.
  Třípatrový objekt palácového charakteru vychází z renesačního schématu hlavní fasády (2 + 1 + 1 + 1 + 2). Základem kompozičního řešení je trojdílné rozčlenění průčelí jak z hlediska horizontálního zónování, tak vertikálního zvýraznění osového rizalitu. Tím, že zónu soklu "zatížil" bosáží a balkonem, který výrazně akcentuje vstupní portál, zřetelně dům směrem vzhůru "odlehčil." Hlavním tématem se tady Jelinkovi ale stalo první a druhé patro s výzdobou, soustředěnou pod plastickými frontony. Jemný dekor a figurální prvky zřetelně odkazují ke stylové variaci druhého rokoka. Základním motivem jednoduchého třetího podlaží je pak výrazná korunní římsa. Vedle hlavního průčelí Jelinek věnoval také velkou pozornost řešení průjezdu a schodišťové haly.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Friedrich Hochberg
  obyvatel (doložen v roce 1931) Josef Jelinek st.
  stavitel Adolf Leopold Scherbak
  bydliště (doloženo v roce 1903)


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 31. 08. 2012