Internetová encyklopedie dějin Brna

Benešova 8/602, Nájemný dům Carla Adolfa Ripky von Rechthofen

Nájemný dům Carla Adolfa Ripky von Rechthofen


 • historický název

  Nájemný dům Carla Adolfa Ripky von Rechthofen

 • ulice

  Benešova 8/602

 • charakteristika

  Představuje součást první fáze zástavby brněnské okružní třídy. Dvoupatrová palácová stavba byla vyřešena symetricky (2+4+2+4+2) a nese charakteristické rysy díla svého autora (Arnolda) - zvýraznění vstupního portálu mohutným balkonem na konzolách, figurální výzdobu cviklů v záklencích přízemních oken v těžké soklové zóně a celkově klasicizující charakter architektonického tvarosloví.
  Neorenesance italizujícího typu na průčelí se však díky řešení střechy zvýrazněné strmými postranními mansardovými stavbami posouvá spíše k francouzské interpretaci renesanční tradice. Dispoziční řešení je dvojtraktové - čtyřramenné schodiště obsluhuje po dvou bytech v patře.


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  Carl Adolf Ripka von Rechthofen (1812–1884), císařský rada, majitel odborného dřevařského podniku na výrobu intarzovaného nábytku


 • zajímavosti

  Od roku 1911 zde sídlilo policejní ředitelství, pro jehož potřeby měl být v meziválečných letech přestavěn celý blok.
  V roce 1927 však byla dokončena novostavba od Jaroslava GruntaJosefa Šálka v severní části (dnes Orlí čp. 30) a policejní ředitelství přemístěno tam.


 • stavební vývoj

  Dům C. A. Ripky tvořil součást první fáze zástavby brněnské okružní třídy a z celé fronty někdejšího Nádražního okruhu (Bahnring) se dochoval v nejautentičtějším stavu.
  Dvoupatrová palácová stavba byla vyřešena symetricky (2+4+2+4+2) a nese charakteristické rysy svého autora - zdůraznění vstupního portálu mohutným balkonem na konzolách a figurální výzdobu cviklů v záklencích oken v zóně soklu. Řešení střechy - postranní mansardové nadstavby - napovídá, že spíše než v Itálii hledal autor inspiraci ve francouzské interpretaci renesanční tradice. Dispoziční řešení je dvojtraktové - čtyřramenné schodiště směřuje vždy ke dvěma bytům v patře.
  Josef Arnold byl také projektantem Ripkova domu č. 6, který byl zbořen po 2. světové válce, a dalších dvou budov téhož stavebníka a majitele (č. 4 a č. 2). Ty spolu s činžáky stavitele Moritze Käuflera (č. 10, 12, 14, 16) vytvářely působivý urbanistický celek této části Nádražního okruhu, určené k bydlení.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Josef Arnold
  (autor projektu) Jaroslav Grunt
  jeden z autorů novostavby v severní části Adolf Ripka
  majitel domu, v letech 1867–1868 si nechal postavit dům podle projektu Josefa Arnolda (pozdější policejní ředitelství) Josef Adolf Šálek
  jeden z autorů novostavby v severní části


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 28. 10. 2019