Internetová encyklopedie dějin Brna

Lidická 49/788, Nájemný dům s obchody

Nájemný dům s obchody


 • historický název

  Nájemný dům F. Nožičkové

 • ulice

  Lidická 49/788


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  Stavebníkem byl C. L. Nožička, zabývající se sladovnictvím a výrobou cikorky.
  Jako vlastník byla zaknihována Fanny Nožičková, žena účetního velkoobchodu, pravděpodobně snacha stavebníka.
  Nožičkovým dům patřil do roku 1882.


 • zajímavosti

  Dne 18. 12. 1871 se zde manželům Antonínovi a Marii Kotěrovým narodil syn Jan, jeden ze zakladatelů a nejvýznamnějších představitelů české moderní architektury.


 • stavební vývoj

  Továrník C. L. Nožička, který se zabýval sladovnictvím a také výrobou kávové náhražky cikorky, vlastnil podnik na Cihlářské ulici.
  V roce 1867 koupil dva domy na Nové (dnes Lidické) ulici, nedaleko od své továrny, v prestižní lokalitě, situované přímo proti lužáneckému parku, který od 60. let 19. století začaly z několika stran obklopovat honosné nájemné domy.
  V roce 1868 nechal Nožička oba staré domy zbořit a na jejich místě vystavěl rozlehlý dvoupatrový nájemný dům s fasádou palácového charakteru. Projekt objednal u Augusta Prokopa, pro něhož to byla jedna z prvních brněnských realizací. Dům, dokončený roku 1869, prováděl stavitel Karel Friemm.
  Oba staré domy a později i novostavbu C. L. Nožička nechal zaknihovat na manželku účetního velkoobchodu a pravděpododobně svou snachu Fanny Nožičkovou. Její rodina ale dům vlastnila jen do roku 1882.
  Symetrické průčelí (4+3+4) je pomocí říms rozčleněno do tří klasických zón, osovému rizalitu piana nobile dominuje balkon na mohutných konzolách.
  Průčelí je klasickým příkladem ztělesnění vztahu podpory a břemene. Podle vzoru slavné části athénského Erechteionu navíc kladí nese v meziokenních partiích 2. patra dvanáct karyatid jako na slavné části athénského Erechtheionu. (Tento motiv, který se objevuje už na protějším Kasinu v Lužánkách, byl v  několika příštích desetiletích v brněnském prostředí velmi oblíbený a často užívaný).
  V meziválečném období bylo palácové průčelí podstatně narušeno nadstavbou třetího patra.


 • obrazy

  img17497.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Jan Kotěra
  v tomto domě se Jan Kotěra narodil


 • objekty

  J. Kotěra
  pamětní deska: Lidická 49/01


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 10. 08. 2012

Lidická 49 - nájemní dům s obchody. Foto: Silvie Doleželová, 19. července 2014 (archiv IEDB).