Internetová encyklopedie dějin Brna

Lipová 43/248, Haasova vila

Haasova vila


 • ulice

  Lipová 43/248


 • území

  Brno-Pisárky

 • majitelé

  Gustav Haas, generální ředitel brněnské pobočky Anglo-československé banky


 • zajímavosti

  Vypracováním plánů rodinné vily pověřil Ernsta Wiesnera na konci dvacátých let generální ředitel brněnské pobočky Anglo-československé banky Gustav Haas.


 • vznik

  1928–1930

 • současný stav

  - v současné době prostory vily slouží k podnikatelským i obytným účelům
  - ve správě dvou soukromých vlastníků


 • stavební vývoj

  K dvoupatrovému objektu, horizontálně položenému kvádru, jsou v úrovni přízemí přiřazena další hranolová tělesa. Širší a delší hlavní horizontální trakt sloužil rodině Haasových, v užším a kratším svislém rameni byl situován blok pomocných provozů.
  Společenský život rodiny se odehrával v přízemí hlavního křídla, z něhož směřovalo jednoramenné přímé schodiště do soukromých pokojů stavebníka, jeho ženy a dětí v patře nad ním.
  Pomocné prostory a obytné místnosti personálu byly vysunuty k okraji stavby a soustředěny v samostatném traktu, který byl vertikálně propojen točitým schodištěm a zahrnoval kromě pokojů služebnictva rovněž kuchyni, přípravnu a nákladní výtah na potraviny.
  Vnitřní organizace prostoru je zřejmá i na vnějšku, a to užitím různých typů oken. Výtvarně nejbohatší je jižní průčelí do zahrady. Podélně orientovaný dvoupodlažní objekt se střešním polopatrem spočívá na kamenném soklu na nejvyšším stupni terasovitě upraveného terénu. Na jeho západní straně kaskády teras plynule přecházejí do hmoty předsazené jídelny a odpočinkové střešní terasy s obytnou nástavbou. Na východní straně je plná hmota jídelny opticky vyvážena volnou sallou terrenou, která nese v úrovni prvního patra terasu, z níž lze sestoupit po točitém schodišti a podél boční stěny garáže projít do nástupního nádvoří. Z tohoto nádvoří je mimo osu prolomen hlavní vchod.
  Jádro přízemí tvoří hala, obytná místnost a jídelna, jež měla Wiesnerův oblíbený dřevěný strop z podélných nenosných trámů s příčně vloženými trámky ve tvaru I a X a podlahu z dekorativně kladených parket. K výjimečnému vzhledu vily přispěla nepochybně i decentní šedomodrá barva omítky.
  (převzato z: http://www.slavnevily.cz/vily/brno/haasova-vila)


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Slavné brněnské vily"


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Gustav Haas
  majitel domu Ernst Wiesner
  architekt


 • související odkazy

  mapa
  Haasova vila
  ukaž na mapě


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 10. 06. 2012