Druhé německé hlavní gymnázium


  historický název

  Druhé německé hlavní gymnázium


  ulice

  Hybešova 15/253


  území

  Brno-Staré Brno


  stavební vývoj

  O novostavbě brněnské vyšší reálky (později přeměněné na gymnázium) se začalo jednat už v roce 1871. Vykoupením tří starších domů na Silniční (Hybešově) ulici v roce 1874 pak vzniklo na jižní straně nově utvářeného náměstí pod Petrovem prostorné staveniště. Vypracování plánů se ujal osvědčený projektant školních budov Josef Laizner, zde ve spolupráci se stavitelem Moritzem Kellnerem von Brünnheim. Společně zde v letech 1882–1884 vytvořili další variantu architektonického ztvárnění toho typu stavby.
  Hlavní průčelí je symetrické, vertikálně rozčleněné osovým rizalitem na tři úseky (6+5+6), horizontálně pak opět se třemi průčelními zónami, z nichž sokl je zatížen bosáží, patra v rizalitu opatřena vysokým pilastrovým řádem ionské orientace a bohatší architektonickou výzdobou oken. Ušlechtilost výrazně klasicizující palácové neorenesance ještě umocňují proporce konstruované na základě zlatého řezu.
  Někdejší kapli v nejvyšším podlaží vyzdobil Ludwig Karmann dekorativní výmalbou, vyřezávané lavice vyrobil Franz Dressler. Vybavení doplňovala socha sv. Josefa, zakoupená v Tyrolsku, a kopie Rubensova obrazu.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012