Internetová encyklopedie dějin Brna

Husova 17/219, Základní a mateřská škola

Základní a mateřská škola


 • historický název

  Německá chlapecká měšťanská škola

 • ulice

  Husova 17/219


 • území

  Brno-město


 • stavební vývoj

  Jeden z nejmladších článků brněnské okružní třídy byl situován do urbanisticky citlivé polohy, v sousedství budovy ženijního ředitelství z let 1866–1867 (Husova 15) z jedné strany a Prokopovy tělocvičny ze strany druhé. Vedle cihelné neogotiky se tak objevila klasicizující bloková stavba, inspirovaná antickými vzory.
  Jeden ze spoluautorů definitivního regulačního plánu okružní třídy a zároveň spoluautor školy městský stavební inspektor Franz Neubauer (druhý byl Leopold Rupp) však navázal na převládající stylovou polohu starších budov, tvořících brněnskou Ringstrasse, a zároveň s Besedním domem vytvořil působivý průhled Husovou třídou směrem k obelisku v Denisových sadech. Využil tedy osvědčené kombinace antiky s renesancí, která je patrná zejména v řešení osového rizalitu, kde nad arkády 2. patra situoval mohutný tympanon, vyplněný reliéfem s rozvilinovým dekorem a završený akroteriemi při patě štítu akroteria angularia, na vrcholu akroteria mediana - viz antické stavební řády. Není přitom vyloučeno, že se mohl inspirovat Laiznerovou fasádou českého učitelského ústavu na Poříčí.
  Podobně jako u ostatních staveb v této lokalitě také při zakládání školy na Husově třídě vyvstaly obtíže technické povahy, které způsobily pozůstatky hradeb a zejména podzemí Hackelovy brány.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012