Internetová encyklopedie dějin Brna

Rooseveltova 6, 8/564, Nájemný dům Brněnské průmyslové banky

Nájemný dům Brněnské průmyslové banky


 • historický název

  Nájemný dům Brněnské průmyslové banky

 • ulice

  Rooseveltova 6, 8/564


 • území

  Brno-město


 • stavební vývoj

  Čtyřpatrový nájemný dům v někdejší ulici Na hradbách vznikl v letech 1871–1872, tedy v době, kdy už končila první fáze výstavby této části okružní třídy, vyhrazené bydlení.
  Autorem projektu byl Arnold Weber, předčasně zesnulý mladý brněnský architekt, stavbu provedl stavitel Eduard Exner.
  Weber tady na sedmiosém průčelí užil u pilastrů, vymezujících okenní otvory, celou škálu stylů - dórského, ionského i korintského. Zároveň navázal na svou už dříve oblíbenou koncepci protikladu, když vedle sebe umístil štukovou výzdobu, inspirovanou renesancí, a neomítnutou hladkou cihlovou plochu. Piano nobile situoval až do 2. patra, které zdůraznil kordonovou římsou a podokenní kuželkovou balustrádou.
  Dům měl sloužit především jako obytná stavba, přesto se Weber pokusil alespoň do průčelí vnést prvky palácového řešení. Průčelí je tedy rozděleno do tří horizontálních celků - na převýšenou zónu soklu, k níž náleželo ještě mezonetové podlaží, a na třípodlažní plochu bel-étage. Tento koncept však značně utrpěl pozdější purizující úpravou přízemí.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Eduard Exner
  stavitel Arnold Weber
  autor projektu


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 24. 08. 2012