Masarykova univerzita


  historický název

  Palác Václava hraběte z Kounic (Kounicův palác)  území

  Brno-Veveří


  majitelé

  - Albrecht von Kaunitz (1829–1897)
  - Václav Kounic (1848–1913), mladší bratr A. von Kaunitze, absolvent právnické fakulty Karlovy univerzity, od roku 1883 poslanec zemského sněmu, od roku 1885 člen říšské rady, filantrop a český vlastenec.


  zajímavosti

  Václav Kounic budovu věnoval v den svého sňatku 12. 5. 1908 Spolku Kounicových kolejí českých vysokých škol v Brně jako ubytovnu pro nemajetné studenty české techniky.


  stavební vývoj

  Také u projektu tohoto paláce a současně nájemného domu, realizovaného v letech 1871–1872, se jeho autor Josef Arnold snažil najít optimální formu bydlení v blokových nebo poloblokových „činžácích" palácového typu.
  Výsledkem tohoto hledání bylo několik variant dispozičního řešení, vycházejících zřejmě z půdorysu Městského dvora na Šilingrově náměstí. Každé ze čtyř křídel kolem dvora ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníka mělo čtyřramenné schodiště, směřující ke dvěma bytům. Rozloha bytů se pohybovala od třípokojových až po luxusní, sedmipokojové, obrácené do okružní třídy. Přízemí bylo vyhrazeno obchodům a velké nárožní kavárně.
  Symetrická průčelí, rozvádějící motivy pozdní italské renesance, jsou nejvýznamnějším příkladem druhé vývojové etapy díla Josefa Arnolda, který tady dekor - štukový vlys s ústředním motivem ženských a mužských maskaronů - soustředil pod balustrádu a korunní římsu.
  V 90. letech 20. století byl palác rekonstruován pro potřeby rektorátu Masarykovy univerzity v Brně.
  (V letech 1868–1869 Arnold stavěl také další Kaunitzův palác na Velkém náměstí /dnes náměstí Svobody 21/, který ve 20. letech 20. století ustoupil budově Moravské banky od Bohuslava Fuchse a Ernsta Wiesnera /1928–1930/.)  městská část

  významné osoby

  Josef Arnold
  (autor projektu) Eduard Exner
  stavitel Václav Robert Kounic
  budovu věnoval v den svého sňatku 12. 5. 1908 Spolku Kounicových kolejí českých vysokých škol v Brně jako ubytovnu pro nemajetné studenty české techniky


  objekty

  Zvídavost
  sochařská realizace: Žerotínovo náměstí 9/02
  objekt umístěn ve foyer budovy rektorátu
  Kašna
  kašna: Žerotínovo náměstí 9/03
  objekt umístěn před budovou rektorátu
  Hlava Promethea
  sochařská realizace: Žerotínovo náměstí 9/04
  objekt umístěn v budově rektorátu


  události

  9. 6. 2005
  Návštěva chemika Alfreda Badera na Masarykově univerzitě v Brně 1. 10. 1999
  Konference "1998: Václav Havel – dramatik" na Masarykově univerzitě 7. 11. 1922
  Slavnostní otevření Studentského zdravotního ústavu
  po válce zde sídlil Studentský zdravotní ústav
  1. 5. 1920
  Otevřena Mensa akademická českých vysokých škol v Brně
  sídlo Mensy akademické
  19. 5. 1917
  Založení spolku Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 02. 05. 2019